Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lietuvos okupacijos 70-metis

Lietuvos okupacijos 70-metis

2010 m. birželio 15 d. – Lietuvos okupacijos 70-mečio ir pirmosios sovietinės invazijos aukos – Ūtos pasienio baro viršininko, Šaulių sąjungos nario, atsargos viršilos Aleksandro Barausko 70-ųjų žūties metinių paminėjimo ceremonija.

Ceremonijso scenarijus:
 
10.00 -10.45 val. – Dalyvauja Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės būriai, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai su Lietuvos valstybės vėliava, GSK salvės grupė, Lietuvos šaulių sąjungos būrys
 
Eiga:
 
10.00 val. – Oficialiųjų asmenų atvykimas. Į ceremonijos vietą atvyksta Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kiti Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Vainius Butinas ir kiti svečiai
 
Skamba VRM reprezentacinio pučiamųjų orkestro grojamas maršas. Vadovas – prof. Algirdas Radzevičius
 
10.02 val. – Ceremonijos pradžia. Trimito signalas „Klausykit visi!“
 
Įžanginis žodis: eilės (skaito Juozas Šalkauskas)
 
Vedėjas: Pradedame ceremoniją, skirtą Lietuvos okupacijos 70-mečiui paminėti ir pirmosios sovietinės invazijos aukos – Ūtos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko pagerbimą jo žūties vietoje. Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Vainius Butinas ir kiti garbūs svečiai. Malonu pažymėti, kad šiandien su mumis drauge Aleksandro Barausko dukra Ona Brasiūnienė. Ceremoniją pradėsime Lietuvos Respublikos himnu.
 
Lietuvos Respublikos himnas
 
Renginio vedėjas skelbia Lietuvos okupacijos ir tremties statistiką (derinama):
 
1940 metų birželio 15 – 1941 metų birželio 22 dienomis įkalinta, nužudyta ir ištremta 23 000 asmenų. 700 žuvo per 1941 metų Birželio sukilimą;
 
1944-1953 metais:
 
Suimta ir įkalinta 186.000 asmenų;
Ištremta – 118 000 asmenų;
Žuvo 20 500 partizanų ir jų rėmėjų;
Lageriuose ir kelėjimuose žuvo apie 25 000 asmenų;
Tremtyje žuvo 28 000 asmenų;
 
1954-1986 metais:
 
Suimta ir įkalinta dėl politinių motyvų 1 000 asmenų;
 
1991 metais ginant Lietuvos nepriklausomybę žuvo:
 
23 asmenys (Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto, Krakūnų, Medininkų pasienio postuose, prie Aukščiausiosios Tarybos), 900 sužeista ar kitaip nukentėjo.
 
Vedėjas: Tylos minutė tragiškoms netektims, visų, nebegrįžusių Tėvynėn, visų žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimui.
 
Tylos minutė okupacijos ir genocido aukų atminimui
 
Vedėjas: Dabar nuaidės atminimo salvės Lietuvos okupacijos aukoms pagerbti
 
Trys Garbės sargybos kuopos karių salvės
 
Vedėjas: Gerbiamieji, dabar, visų čia susirinkusiųjų vardu, Garbės sargybos kuopos karys padės gėles pirmosios sovietinės invazijos aukos – Ūtos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko žūties vietoje. Tegul gėlių padėjimas simbolizuoja pagerbimą visų Laisvės kovotojų, kurių kapais tapo tremties gulagai, Lietuvos miškai, laukai, palaukės ir nežinomos vietos…
 
Gėlių padėjimas paminklo papėdėje
 
Gėles visų susirinkusiųjų vardu padės GSK karys (eina pro visą rikiuotę prie paminklo ir padeda gėles, VRM reprezentaciniam orkestrui grojant „Oi, neverk, motušėle“ arba kitą lyrinę melodiją)
 
Vedėjas skelbia, kad Lietuvos Respublikos Prezidentė atsiuntė gėlių vainiką. Garbės sargybos kuopos kariai išneša vainiką, kuris bus padėtas pasieniečio Aleksandro Barausko amžinojo poilsio vietą Perlojoje, Varėnos rajone. Kartu, padėti gėlių, išvyksta VSAT Varėnos rinktinės Aleksandro Barausko užkardos pareigūnai.
 
Gėlių išnešimas į Aleksandro Barausko amžinojo poilsio vietą Perlojoje, Varėnos rajone.
(Nešini gėlėmis pasienietis ir pasienietė įsėda į ant kelio stovintį tarnybinį visureigį ir išvyksta)
 
Kalbos:
 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė;
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė;
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Vainius Butinas;
 
(po kalbos VSAT vadas įteikia apdovanojimą A. Barauskui (po mirties). Apdovanojimą priima jo dukra Ona Brasiūnienė)
 
Aleksandro Barausko dukra Ona Brasiūnienė;
 
Vedėjas skaito VSAT Pasieniečių mokyklos viršininko Vytauto Strolios įsakymą dėl Aleksandro Barausko vardo suteikimo vienai iš Pasieniečių mokyklos auditorijų
 
Vedėjas skelbia, kad šiandien organizuojami ir kiti renginiai Lietuvos okupacijos pirmosios aukos – Ūtos pasienio baro viršininko A. Barausko žūties 70-sioms metinėms paminėti:
 
Pagarbos bėgimas nuo valstybės sienos, kurio dalyviai netrukus finišuos ceremonijos vietoje;
 
Šv. Mišios Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Dubičių kaime;
 
Atvirų durų diena netoliese esančioje Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Aleksandro Barausko užkardoje.
 
Ceremonijos pabaiga
 
Vedėjas dėkoja ceremonijos dalyviams. Pakviečia aplankyti VSAT Pasieniečių muziejaus parengtą ekspoziciją buvusios Ūtos užkardos vidiniame kiemelyje
 
VRM reprezentacinis orkestras groja maršą.
 
Fotografavimasis prie atminimo ženklo A. Barauskui.