Pagrindinis puslapis Kultūra Lietuvos literatūros ir meno archyvas pristato parodą „Svarbiausias reikalavimas aktoriui – gyventi scenoje. B. Babkauskas”

Lietuvos literatūros ir meno archyvas pristato parodą „Svarbiausias reikalavimas aktoriui – gyventi scenoje. B. Babkauskas”

Lietuvos literatūros ir meno archyvas pristato parodą „Svarbiausias reikalavimas aktoriui – gyventi scenoje. B. Babkauskas”

Bronius Babkauskas (KURTAS) Panevėžio dramos teatro spektaklyje „Mirties šokis“ pagal A.Strindbergo dramą. 1973 m. LLMA. F. 460, ap. 1, b. 22, l. 1.

www.voruta.lt

Bronius Babkauskas gimė 1921 m. balandžio 9 d. Pilviškiuose (Vilkaviškio rajonas). 1938–1940 m. lankė Kauno darbo rūmų vaidybos studiją pas režisierių Juozą Miltinį. 1940–1975 m. buvo Panevėžio dramos teatro aktorius. Nuo 1953 m. vaidino kino ir televizijos filmuose. Mirė 1975 m. spalio 21 d. Panevėžyje.

Šiais keliais sakiniais galima nusakyti aktoriaus gyvenimo kelią, tačiau parodos rengėjams nekyla abejonių, jog tikroji šios asmenybės veiklos reikšmė atsispindi jo sukurtus vaidmenis stebėjusių žiūrovų užfiksuotuose išgyvenimų prisiminimuose. Žiūrovai, sykį išvydę Bronių Babkauską scenoje, jo neužmiršdavo. Jis buvo aktorius, patikęs visiems be išimties ir palikęs gražiausius teatro prisiminimus.

„Jis man atrodė tarytum žmogus, pirmąkart užkeltas ant vielos virš bedugnės – jis arba pereis, arba žus nukritęs. Tai ne cirko specialistas, kuris kiekvieną vakarą taip vaikšto ir žino, kaip išsilaikyti! Įsivaizduojate: kiekvieną spektaklį vaidino su tokia nežinia, gal net baime. Bet tai ne baimė susikompromituoti ar panašiai. Tai, matyt, dėl to, kad žmogus sau visada labai didelius uždavinius kėlė”, — G. Karka (1981 m. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 21.).

Komiškieji personažai kaitaliodavosi su dramatiškaisiais, smulkūs niekšeliai su didingais herojais. Ir visur jis buvo tikras, kaip patsai gyvenimas. V. Zabarauskas. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 23.

Parodos rengėjai cituoja M. Petuchausko prisiminimus: „Žiūrovus stebino aktoriaus nepaprastai išlavintas ir tikslus žanro, stilistikos jausmas, dramaturgo ir režisieriaus bendrojo sumanymo ir jojo sceninės ar kino išraiškos jautrus suvokimas, mokėjimas kaskart labai muzikaliai orkestruoti savo vaidmenimis, pripildyti juos gyvu turiniu, gyvenimo prasme ir prasmingumu” (F. 460, ap. 1, b.104, l. 18.).

Virtualią parodą parengė Lietuvos literatūros ir meno archyvo Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyriaus vedėja Rasa Vaškaitė iš archyve Broniaus Babkausko ir kituose fonduose saugomų dokumentų.

Agnė Vilkišienė, www.archyvai.lt