Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) 75 metų sukakties paminėjimas

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) 75 metų sukakties paminėjimas

2015 m. kovo 28 d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje vyko Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) 75 metų sukakties paminėjimas, visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Minėjimas prasidėjo malda Lukiškių aikštėje prie Kryžiaus, gėlių padėjimu prie „Žinios“ paminklo ir prie buvusių KGB rūmų. Vėliau karininkų ramovėje vėliavų įnešimas, himnas, įžanginis žodis valdybos pirmininko Jono Buroko, svečių pristatymas, svečių sveikinimai, naujų narių į LLKS priėmimas, apdovanojimai. Susirinkimo metu išrinkta ir patvirtintas naujas valdybos pirmininkas nauja valdyba. Jonas Burokas garbės pirmininku, Ernestas Subačius valdybos pirmininku.

Romo Eidukevičiaus nuotr.