Lietuvos kultūros tarybos nariai: Karo metu Rusijos kultūra negali būti finansuojama

Lietuvos kultūros tarybos nariai: Karo metu Rusijos kultūra negali būti finansuojama

Lietuvos kultūros taryba vis dar sulaukia kultūros organizacijų prašymų leisti į finansuotus projektus įtraukti Rusijos kūrėjus ir atlikėjus, nepaisant Lietuvos kultūros tarybos narių dar šių metų vasario 25 d. išreikštos pozicijos, kad kūrėjai ir atlikėjai iš Rusijos Lietuvoje yra nepageidaujami. Reaguodami į tai, Lietuvos kultūros tarybos nariai kreipiasi į Lietuvos kultūros bendruomenę siekdami dar kartą išsakyti aiškią ir griežtą poziciją karą Ukrainoje pradėjusios Rusijos kultūros atžvilgiu.

Lietuvos kultūros tarybos nariai, suvokia Rusijos kultūrą kaip minkštąją galią Lietuvos erdvėje, todėl griežtina anksčiau išsakytą savo poziciją ir skelbia, kad Rusijos kultūros sklaida neturi būti finansuojama Lietuvos kultūros tarybos lėšomis kol vyksta karas. Šią poziciją palaiko didžioji dalis Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo.

Lietuvos kultūros tarybos nariai atkreipia dėmesį, jog Rusija tapo kolonijine imperija, o Putino režimas – diktatūra ne vasario 24 d., todėl ir oponavimą tokiai sanklodai reikėtų vertinti ne iš šių dienų, o ilgesnės laiko perspektyvos.

Tarybos narių susirinkimas pažymi, kad šiandieninė situacija nuo karo pradžios tapo dar sudėtingesnė, o bet kokie santykiai su Rusija sunkiai toleruojami, nes ji įvykdė ir toliau vykdo karo nusikaltimus, genocidą ir kitų formų agresiją, todėl nuosaikiai vertinti šios šalies kultūrinę ekspansiją taip pat nebepriimtina. Ilgi okupacijos metai mus pripratino prie jos, mes ne visada įžvelgiame joje imperinių ir kolonijinių tikslų ir nematome to kaip Rusijos minkštosios galios. Jos veikimas Lietuvos erdvėje turi būti sumažintas iki minimumo.

Lietuvos kultūros tarybos nariai atkreipia dėmesį, jog Rusija tapo kolonijine imperija, o Putino režimas – diktatūra ne vasario 24 d., todėl ir oponavimą tokiai sanklodai reikėtų vertinti ne iš šių dienų, o ilgesnės laiko perspektyvos. Lietuvos kultūros taryba ir toliau ketina palaikyti realią Rusijos režimo opoziciją, kuri aktyviai reiškėsi bent jau nuo 2014-ųjų Krymo okupacijos.

Lietuvos kultūros tarybos nariai  atkreipia dėmesį, kad deklaruojama nuostata nėra nukreipta prieš konkrečius, (gyvus ar mirusius) Rusijos kūrėjus ir jų meną, nes kalbama apie bendrą kultūros lauką, kuris nesiliaujant karui tiesiog turėtų būti apribotas.

Vis dėlto, Lietuvos kultūros taryba visų pirma vadovaujasi demokratiniais, tarpusavio supratimo principais, tad Tarybos nariai ragina projektų vykdytojus permąstyti jau finansuotų projektų sąsajas su Rusijos kultūra ir patiems spręsti dėl jų įgyvendinimo ir galimų pokyčių. Lietuvos kultūros tarybos nariai  atkreipia dėmesį, kad deklaruojama nuostata nėra nukreipta prieš konkrečius, (gyvus ar mirusius) Rusijos kūrėjus ir jų meną, nes kalbama apie bendrą kultūros lauką, kuris nesiliaujant karui tiesiog turėtų būti apribotas.

Tačiau dabar pateiktoms paraiškoms Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo nuostata bus reiklesnė ir turinys, pristatantis Rusijos meną, nebus finansuojamas. Lietuvos kultūros tarybos nariai dar kartą pabrėžia, kad tokia pozicija bus permąstyta vos tik baigsis Rusijos pradėtas karas Ukrainoje.

ltkt.lt inf.