Lietuvos karo akademija pasitinka įkūrimo 30-metį

Lietuvos karo akademija pasitinka įkūrimo 30-metį

Kariūnų priesaikos ceremonija. 1992 m.

Birželio 16 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija – vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, suteikianti universitetinį ir karinį išsilavinimą ir ugdanti karininkus lyderius – minės įkūrimo 30-metį. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, 1992 m. birželio 16 d. buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla, vėliau reorganizuota į Lietuvos karo akademiją. Ši data ir laikoma oficialia akademijos įkūrimo diena.

Šventiniame renginyje dalyvaus Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovybė, buvę Lietuvos karo akademijos viršininkai, universitetų rektoriai, užsienio valstybių atstovai, kiti svečiai.

Minėjime vyks diskusija „Akademija vakar, šiandien ir rytoj“, svečiai ir akademijos bendruomenė apžvelgs svarbiausias istorijos datas ir padėkos tiems, kurie dirbo ir prisidėjo prie jos kūrimo, puoselėjimo ir augimo. Pasirodys Lietuvos karo akademijos kariūnų roko grupė „Vytis“, gros Lietuvos kariuomenės ir Vidaus reikalų ministerijos pučiamieji orkestrai.

Krašto apsaugos mokyklos vėliavos įteikimas. 1992 m.

„Akademija atlieka išskirtinę ir svarbią misiją – rengia ir ugdo kritiškai mąstančius, išsilavinusius ir savarankiškus karininkus – lyderius, pasirengusius vadovauti Lietuvos kariuomenės padaliniams karo ir taikos metu, kuriems svarbi atsakomybė, pareiga, pasiaukojimas, ryžtas ir drąsa. Tai vertybės, kuriomis vadovaujasi visa Lietuvos karo akademija, jos bendruomenė“, – pristatydamas akademiją sako jos viršininkas plk. Juozas Kačergius.

Per 30 veiklos metų Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje parengtos ir Lietuvos karininkų gretas papildė 28 dieninių (nuolatinių) studijų karininkų laidos – 1 930 įvairių specializacijų karininkų, o kartu su ištęstinių studijų magistrais iš viso 2263 absolventai.

Lietuvos karo akademija kiekvienam karininkui yra svarbi profesinio tobulėjimo prasme, nes čia taip pat vyksta karinės anglų kalbos ir karininkų profesinio tobulinimo kursai.

Bėgant metams, keičiasi Lietuvos karo akademijos programos ir kariūnai, tačiau studijų tikslas išlieka tas pats – parengti NATO kariuomenės poreikius atitinkantį karininką – vadą lyderį, kuris pasižymėtų ne tik vadybiniais, bet ir pedagoginiais gebėjimais, drąsiai imtųsi ugdomosios veiklos, mokėtų įdomiai perteikti auditorijai žinias ir savo patirtį, nuolat tobulintųsi.

Leitenanto laipsnio suteikimo ceremonija. 2021 m.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos istorija – svarbiausi faktai ir skaičiai

 • 1992 m. birželio 16 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo“, kuriuo vadovaujantis buvo įsteigta Krašto apsaugos mokykla.
 • 1992 m. rugpjūčio 30 d. Krašto apsaugos mokyklai įteikta kovinė vėliava. Joje aukso raidėmis išsiuvinėtas šūkis „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“.
 • 1994 m. sausio 18 d. LR Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas.
 • 1994 m. liepos 20 d. Akademija išleido pirmąją karininkų laidą. 111 absolventų buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
 • 1995 m. akademijoje atgaivinta prieškario tradicija – suteikiant pirmąjį karininko laipsnį, kardu paliečiamas absolvento petys ir ištariami žodžiai: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk.“ Nuo 2009 m. šis priesakas akademijos viršininko įsakymu tapo Lietuvos karo akademijos moto.
 • 1998 m. lapkričio 20 d. Lietuvos karo akademijai suteiktas partizanų generolo Jono Žemaičio vardas.
 • Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. į akademiją pradėta priimti ir merginas.
 • Nuo 2002 m. akademijoje organizuojamos dieninės magistro studijos.
 • 2003 m. pagal akademijos plėtros programą atskirtas karinis rengimas ir akademinės studijos.
 • 2003 m. akademijoje įvesta Karininko (lyderio) ugdymo programa ir integruota į karinio ugdymo sistemą.
 • 2015 m. birželio mėn. akademijoje bakalauro studijas baigė pirmoji puskarininkių laida.
 • Nuo 2007–2008 mokslo metų akademija kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutu rengia aviacijos specialistus – karinių oro pajėgų karininkus.
 • Nuo 2011–2012 mokslo metų akademija su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais organizuoja politikos mokslų doktorantūros studijas.
 • Nuo 2012–2013 mokslo metų akademija kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla ir Karinėmis jūrų pajėgomis vykdo bazinį jūrų pajėgų karininkų rengimą.

LKA archyvo nuotraukos (aut. Kęstutis Dijokas, Eimantas Genys)