Lietuvos ir Ispanijos diplomatiniams santykiams – 100 metų

Lietuvos ir Ispanijos diplomatiniams santykiams – 100 metų

Ispanijos Karalystės nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Lietuvai Buenaventura Caro y del Arroyo su Ispanijos pasiuntinybės Čekoslovakijoje sekretoriumi Antonio Maria Agurre Gonzalo, įteikęs skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos Prezidentui išeina iš Prezidento rūmų Kaunas, Lietuva, 1932 m. kovo 19 d. Fotografas nenurodytas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Š. m. rugsėjo 1—16 dienomis Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo salėje eksponuojama paroda „Lietuvos ir Ispanijos diplomatiniams santykiams – 100 metų“ jau pasiekiama ir Virtualių parodų portale.

Parodos eksponatai pasakoja visą Ispanijos ir Lietuvos diplomatinių santykių raidos istoriją, kurios ištakos siekia net XV amžių, kai 1412 m. Kastilijos karaliaus pasiuntinys apsilankė Vytauto Didžiojo rezidencijoje Kaune. Šiais laikais įprasti tarpvalstybiniai santykiai tarp Lietuvos ir Ispanijos užsimezgė po Pirmojo pasaulinio karo. Oficialiai Ispanija Lietuvą pripažino 1922 metais. Lietuvos Respublikai Ispanijoje tarpukariu atstovavo Oskaras Milašius ir Petras Klimas, rezidavę Paryžiuje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, diplomatams pavyko išsaugoti Lietuvos diplomatinę tarnybą Ispanijoje, kuri buvo vienintelė oficiali sovietinei sistemai nepavaldi nepriklausomos Lietuvos institucija, toliau atstovavusi Lietuvai užsienyje ir ilgus okupacijos metus liudijusi Lietuvos valstybingumo tęstinumą. 1990 m. Lietuvos valstybei atkūrus nepriklausomybę, Ispanija netrukus ją pripažino. 1992 m. buvo paskirtas pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos atstovas Ispanijai, o 1994 m. – atidaryta ambasada Madride.

1918–1940 metais Lietuva neturėjo savarankiškos diplomatinės atstovybės Ispanijos Karalystėje, 1919–1925 m. jai Ispanijoje atstovavo Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje Oskaras Milašius, o nuo 1925 m. gegužės 20 d. iki 1940-ųjų – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Prancūzijoje Petras Klimas (1891– 1969), 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, marionetinės „liaudies vyriausybės“ užsienio reikalų ministerija sustabdė Lietuvos atstovybių ir konsulatų veikimą užsienyje, o po keleto dienų užsienio atstovybėms buvo liepta palikti Lietuvą. Ispanija, kaip ir daug kitų valstybių oficialiai pareiškė nepripažįstanti Lietuvos okupacijos. 1940 m. birželį Vokietijos kariuomenei užėmus Paryžių Prancūzija pasidavė, todėl Lietuvos atstovybė buvo priversta nutraukti darbą. Diplomatai išsikėlė į pietinę Prancūzijos dalį, nutrūko ir Lietuvos diplomatinis atstovavimas tiek Prancūzijoje, tiek ir Ispanijoje.

Lietuvos Respublikos pasiuntinybės Paryžiuje darbuotojai Pirmoje eilėje trečias iš kairės – Oskaras Milašius, pirmasis Lietuvos atstovas Prancūzijoje, ketvirtas – Petras Klimas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras. Paryžius, Prancūzija, 1932 m. Fotografas nenurodytas. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Parodos kuratoriai pasakoja, kad pristatomi archyviniai dokumentai turiningai iliustruoja Lietuvos ir Ispanijos diplomatinius santykius bei atskleidžia per amžius sukauptą šalių bendradarbiavimo patirtį.

Parodos organizatorius – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba.

Parodos globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Tarpparlamentinių ryšių su Ispanijos Karalyste grupės pirmininkė Gintarė Skaistė.

Parodos partneriai: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Ispanijos Karalystės nacionalinis archyvas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Vilniaus universiteto Biblioteka. Parodą anglų kalba galima apžiūrėti čia.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.