Pagrindinis puslapis Uncategorized Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“

Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“

Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) 2014 m. balandžio 10–11 d. vyks tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“. Joje dalyvaus Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai prof. Vytautas Juozapaitis ir Juzef Kvetkovskij, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Teišerskytė ir kiti garbūs svečiai.
Konferencijoje dalyvauti kviečiami ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įstaigų muzikos mokytojai, neformaliojo švietimo įstaigų muzikos specialistai, aukštųjų mokyklų mokslininkai ir kitų sričių specialistai, besidominantys muzikinio ugdymo problemomis.

Konferencijos programa
9.00–10.00 Konferencijos dalyvių registracija
Lietuvos edukologijos universiteto centriniai rūmai, III aukšto fojė
10.00–12.00 Plenarinis posėdis
Lietuvos edukologijos universiteto aktų salė
Moderuoja: doc. dr. Henrika Šečkuvienė, doc. dr. Rasa Kirliauskienė
10.00–10.40 Konferencijos atidarymas, sveikinimai
Prof. habil. dr. akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius
Naujosios estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigmos reikšmė
Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
Prof. Vytautas Juozapaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Dalia Teišerskytė, Lietuvos Respublikos Seimo narė
Juzef Kvetkovskij, Lietuvos Respublikos Seimo narys
Laima Rutkauskienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė
Džeraldas Dagys, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjas
Virginija Naruškevičienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus neformaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė
Doc. Jaroslavas Cechanovičius, kompozitorius, dirigentas
Pranešimai
10.40–10.55 Prof. dr. Beth Bolton. Temple universitetas, Pensilvanija, JAV. Ateities balsai: šiandienos vaikai.
10.55–11.25 Dr. Liu Jin-tao. Anyang universitetas, Kinija. Muzikos mokytojų rengimas Kinijoje.
11.25–11.40 Edita Tamošiūnaitė. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė. Muzikinio ugdymo vaidmuo įgyvendinant strateginius  švietimo tikslus.
11.40– 11.55 Doc. dr. Rūta Girdzijauskienė. Europos muzikos mokytojų asociacijos (EAS) nacionalinė koordinatorė. Muzikinio ugdymo tendencijos Lietuvoje ir Europoje.
Muzikinis sveikinimas
12.00–13.00 Pietų pertrauka
KONFERENCIJOS LEKTORIŲ PRANEŠIMAI
13.00–14.30 Prof. Piotr Sutt. Kazimiero Didžiojo universitetas, Bydgošč, Lenkija. Kūrybiškumas įkvėptas pasiekimų muzikoje (praktikumas).
14.30–15.15 Beata Glaza-Sutt. Suzuki institutas, Gdanskas, Lenkija. Meno pedagogo pareigos šauksmas: kaip paskatinti studentus dalyvauti muzikinėje veikloje (lengvas, džiuginantis ir patrauklus mokymas).
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–15.50 Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Lietuvių tradicinė muzika ir jos kontekstai  edukacinėje veikloje.
15.50–17.15 Prof. dr. Beth Bolton. Temple universitetas, Pensilvanija, JAV. Naujos dainos    ankstyvoje vaikystėje ir mokyklinė muzika: dainavimas, šokis, judesys, harmonija (praktikumas).
17.15–17.30 Pertrauka
17.30–18.00 Lekt. Eglė Juozapaitienė. Vilniaus kolegija. Edukacinė pamoka: žaidžiame dainavimą arba dainuojame žaisdami.
18.00–18.30 Dr. Francesca Nicassio. Benenzon muzikos terapijos centras, Italija. Muzikinė veikla  su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
18.30 Konferencijos dalyvių vakaronė
2014 m. balandžio 11 d.
Lietuvos edukologijos universitetas
Centriniai rūmai
9.00–9.30 Konferencijos dalyvių sutikimas. Papildoma registracija (Lietuvos edukologijos universiteto centrinių rūmų III aukšto fojė)
9.30–12.00 Darbas sekcijose ir diskusija.
Pranešimo trukmė – 15 min.
I SEKCIJA. Muzikos pedagogo veiklos gairės (301 auditorija)
Moderuoja: doc. dr. Vilius Tavoras, doc. dr. Daiva Bukantaitė
9.30–9.45 Doc. Rolandas Aidukas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“. Vaikų ir paauglių vokalinio ugdymo Lietuvos muzikos mokyklose problemos ir perspektyva.
9.45–10.00 Lekt. Žydrė Jautakytė. Lietuvos edukologijos universitetas. Muzikinio ugdymo problemos: ką atskleidžia menų brandos egzamino rezultatai.
10.00–10.15 Doc. dr. Daiva Bukantaitė. Vytauto Didžiojo universitetas. Priemonės, gerinančios muzikos pamokos veiksmingumą.
10.15–10.30 Dr. Eirimas Velička. Vilniaus universitetas. Vaikų dainos: archajinės melodikos didaktinės sklaidos galimybės.
10.30–10.45 Aušra Banikonienė. Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla. „Muzikos žinynas“ – naujienų sklaida ir pasiekimų įtvirtinimas.
10.45–11.00 Doc. dr. Henrika Šečkuvienė, mgs. Živilė Talalienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Muzikos mokytojo lyderystės gebėjimų raiška.
11.00–11.15 Doc. dr. Vilius Tavoras, mgs. Gailė Kvedaravičiūtė. Lietuvos edukologijos universitetas. Lyderystės raiška meno kolektyvo vadovo veikloje.
11.15–11.30 Doc. Zita Grigienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Muzikos pamoka: dainavimo mokiniams aspektas.
11.30–11.45 Nijolė Karaškaitė (Lietuva), Nijolė Dorotėja Beniušytė (Italija). Lietuvos kultūros asociacija MUSICA VITALE, Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacija (ECMTA). Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių ryšiai muzikinio ugdymo ir atlikėjiškos veiklos srityse.
11.45–12.00 Doc. Zita Grigienė, Nijolė Valiūnienė. Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija. Lietuvių liaudies daina muzikos pamokoje.
II SEKCIJA.  Muzikos mokytojų rengimas globalioje visuomenėje (259 aud.)
Moderuoja:  prof. dr. Diana Strakšienė, lekt. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė
9.30–9.45 Doc. dr. Emilija Sakadolskienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Refleksijos apie kitoniškumą dėstant pasaulio muziką pedagogams.
9.45–10.00 Lekt. Esta Rūta Urbonavičienė. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Šiuolaikinis muzikos mokytojas – ugdytojas ar prižiūrėtojas?
10.00–10.15 Prof. dr. Diana Strakšienė, dokt. Asta Kriščiūnaitė. Šiaulių universitetas. Būsimų muzikos pedagogų požiūris į ugdytinių vertinimą edukacinių paradigmų kaitos sandūroje.
10.15–10.30 Prof. dr. Jonas Kievišas. Lietuvos edukologijos universitetas. Šiuolaikiška ugdymo dvasingumo erdvė rengiant muzikos mokytoją.
10.30–10.45 Lekt. dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Individualusis vokalinis ugdymas: būsimųjų muzikos mokytojų požiūris.
10.45–11.00 Doc. dr. Henrika Šečkuvienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Lietuvos disertaciniai tyrimai muzikinio ugdymo tematika.
11.00–11.15 Lekt. dokt. Daiva Žitkevičienė. Lietuvos edukologijos universitetas. XXI amžiaus universiteto kultūra: tarp universiteto fundamentaliųjų vertybių, rinkos ir Z kartos.
11.15–11.30 Natalija Sosnovskaitė. Vilniaus rajono Nemenčinės muzikos mokykla. Vokalo pedagogika – darbas garso laboratorijoje.
11.30–11.45 Doc. Kastytis Barisas. Lietuvos edukologijos universitetas. Dainavimo chore „Ave vita“ svarba asmenybės tapsmui.
III SEKCIJA. Muzikinė veikla ir bendrųjų kompetencijų ugdymas  (316 aud.)
Moderuoja: prof. dr. Ramunė Kryžauskienė, doc. dr. Remigijus Vitkauskas
9.30–9.45 Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Ypatingų vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas: pradinis jaunojo smuikininko mokymo etapas.
9.45–10.00 Jūratė Liaugminaitė-Ruzgienė. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla. Mokytojams-lyderiams reikalingų kompetencijų apžvalga.
10.00–10.15 Prof. Jelena Davidova, dokt. Oksana Seršnova. Daugpilio universitetas. 6-7 metų vaikų vokalinio aparato ir muzikinės klausos koordinavimo lygio diagnozavimas bei problemų sprendimo galimybės  pradiniame muzikinio ugdymo etape.
10.15–10.30 Prof. Jelena Davidova, dokt. Galina Zavadska. Daugpilio universitetas. Būsimų muzikos mokytojų harmoninės klausos lavinimas aukštojoje mokykloje.
10.30–10.45 Asist. Vaiva Diržinauskytė. Klaipėdos universitetas. Paauglių muzikinis identitetas.
10.45–11.00 Janina Žemaičiūnienė. Klaipėdos vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“. Žaidimas – geriausias būdas pažinti ir tobulinti pasaulį.
11.00–11.15 Mgs. Alė Vilutienė. Tarpdalykiškumo ir patirtinio mokymo aplinkų svarba ugdymo procese.
11.15–11.30 Doc. dr. Asta Rauduvaitė, mgs. Živilė Virganavičienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės savybių raiška muzikinėje veikloje.
11.30–11.45 Doc. dr. Remigijus Vitkauskas, mgs. Valerij Valujevič. Lietuvos edukologijos universitetas. Informacinių komunikacinių technologijų naudojimas neformaliajame muzikiniame švietime.
IV SEKCIJA. Muzikinio ugdymo tradicijos ir inovacijos ( 302 aud.)
Moderuoja: prof. dr. Vida Palubinskienė, Vaclovas Petkevičius
9.30–9.45 Prof. dr. Vida Palubinskienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Mokinių tautinės savimonės ugdymo etniniu instrumentiniu muzikavimu kai kurie aspektai.
9.45–10.00 Prof. dr. Diana Strakšienė, doc. Giedrė Gabnytė. Šiaulių universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Muzikos mokykla ir inovacijos: instrumento dalyko pedagogų požiūris.
10.00–10.15 Janina Kripienė. Kretingos rajono Kurmaičių pradinė mokykla. Šiuolaikinė muzikos pamoka su SMART interaktyvia lenta pradinėse klasėse.
10.15–10.30 Vaclovas Petkevičius. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. „Tilto tarp kartų“ paieška ir veiksmingumas ugdant mokinių vertybines nuostatas.
10.30–10.45 Lekt. Jūratė Vilienė. Panevėžio kolegija. Džiaugsmingas muzikavimas jaunimo meninio ugdymo procese.
10.45–11.00 Lekt. Renata Kondratavičienė, lekt. Jolanta Sukovienė. Vilniaus kolegija. Efektyvus IKT naudojimas muzikinio ugdymo(si) procese.
11.00–11.15 Rasa Sviderskienė. Vilniaus menų mokykla-darželis „Dainorėliai“. Judesio improvizacijos ir muzikos sąveika: tradicijos ir inovacijos.
11.15–11.30 Doc. dr. Marija Jonilienė. Lietuvos edukologijos universitetas. 4–6 metų vaikų muzikinis ugdymas: vertybinių nuostatų kaita.
11.30–11.45 Doc. dr. Jolanta Abramauskienė, mgs. Emilija Ozarovska. Lietuvos edukologijos universitetas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų lyderystės raiškos pradmenys muzikinėje veikloje.
11.45–12.00 Doc. dr. Jolanta Abramauskienė. Lietuvos edukologijos universitetas. IKT muzikiniame ugdyme.
V SEKCIJA. Kūrybiškumo ugdymas muzikine veikla (332 aud.)
Moderuoja: doc. dr. Jolanta Lasauskienė, lekt. Daiva Ramanauskienė
9.30–9.45 Lekt. dokt. Sandra Rimkutė-Jankuvienė. Klaipėdos universitetas. Aukštesniųjų klasių mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas muzikinėmis kompiuterinėmis technologijomis (MKT).
9.45–10.00 Doc. Irena Čiurilaitė-Markauskienė. Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Kūrybiškumas kaip vienas esminių vaiko muzikinių gebėjimų vystymo elementas.
10.00–10.15 Prof. dr. Diana Strakšienė, dokt. Jūratė Daugėlienė. Šiaulių universitetas. Muzikinio kūrybiškumo ugdymo ypatumai taikant improvizacinės raiškos formas.
10.15–10.30 Lekt. Daiva Ramanauskienė, Sigita Čekavičienė. Panevėžio kolegija. Paauglių meninės raiškos ypatumai dainuojant mokinių grupėse.
10.30–10.45 Doc. dr. Jolanta Lasauskienė, mgs. Gintarė Jasionienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Viduriniųjų klasių mokinių lyderystės muzikinėje veikloje raiška .
10.45–11.00  Raimonda Svirskienė. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. Kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas muzikine veikla.
11.00–11.15 Nijolė Rakevičienė, Arūnas Rakevičius, Giedrė Kavaliauskienė. Tauragės Tarailių progimnazija. Kūrybiškumo ugdymo galimybės muzikos pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose naudojant šiuolaikines technologijas.
11.15–11.30 Doc. dr. Jolanta Lasauskienė, mgs. Aušra Narsutytė. Lietuvos edukologijos universitetas. Muzikinių projektų įgyvendinimas universitete: studentų ir dėstytojų patirtys.
11.30–11.45 Lekt. Daiva Ramanauskienė, Virgilija Jurkšaitienė. Panevėžio kolegija. Chorinio dainavimo reikšmė formuojant mokinių tautiškumo nuostatas.
11.45–12.00 Doc. dr. Asta Rauduvaitė. Lietuvos edukologijos universitetas. Savirefleksijos taikymo būsimų muzikos mokytojų pedagoginėje praktikoje galimybės.
VI SEKCIJA. Muzikinio ugdymo integravimo galimybės (509 aud.)
Moderuoja: doc. dr. Rasa Kirliauskienė, doc. dr. Dalia Karatajienė
9.30–9.45 Doc. dr. Dalia Karatajienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Tarpdisciplininė muzikos ir dailės integracija sinestezijos pagrindu.
9.45–10.00 Liucija Milašauskienė. Vilniaus menų mokykla-darželis „Dainorėliai“. Ankstyvasis integruotas muzikinis ugdymas dylančio kultūros pasaulio kontekste.
10.00–10.15 Nijolė Valiūnienė, Jūratė Paukštienė. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija. Lietuvių liaudies dainų teksto prasmės ir melodijos dermė integruotoje lietuvių ir muzikos pamokoje.
10.15–10.30 Doc. dr. Rasa Kirliauskienė, mgs. Lijana Stakauskaitė. Lietuvos edukologijos universitetas. Mokinių lyderystės gebėjimų  skatinimas muzikine projektine veikla.
10.30–10.45 Jelena Skupienė. Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija. Integruotas muzikos dalyko ir užsienio kalbos mokymas.
10.45–11.00 Asta Sakalienė, Irena Gustienė. Panevėžio „Vilties“ pagrindinė mokykla. Muzikos integravimas į įvairių dalykų turinį pradinėse klasėse.
11.00–11.15 Lekt. Jolanta Bernotaitienė. Vytauto Didžiojo universitetas. Judesio reikšmė dainavimo mokymo procese pradinėse klasėse.
11.15–11.30 Daiva Merkienė. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija. Ugdymo turinio muzikos pamokoje praturtinimas projektine veikla.
11.30–11.45 Doc. dr. Rasa Kirliauskienė. Lietuvos edukologijos universitetas. Intuicijos reikšmingumas muzikiniame ugdyme.
12.00–12.30 Stendiniai pranešimai
Priesalė,  III a.
12.30–13.00 Pietų pertrauka
KONFERENCIJOS LEKTORIŲ PRANEŠIMAI
13.00–14.00 Dr. Francesca Nicassio. Benenzon muzikos terapijos centras, Italija. Muzika ugdyme ir terapijoje (praktikumas).
14.00–15.00 Prof. dr. Beth Bolton. Temple universitetas, Pensilvanija, JAV. Viena vizija – daugybė atspindžių: tarptautinis požiūris į ankstyvąjį muzikinį ugdymą.
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–15.50 Prof. dr. Beth Bolton. Temple universitetas, Pensilvanija, JAV.  Muzikinė veikla su       kūdikiais.
15.50–16.40 Prof. Piotr Sutt. Kazimiero Didžiojo universitetas, Bydgošč, Lenkija. Tikrasis pasaulis prieš virtualųjį muzikos instrumentų pasaulį: garso ir vaizdo kontrapunktas.
16.40 Konferencijos apibendrinimas. Konferencijos organizatorių baigiamasis žodis.