Pagrindinis puslapis Uncategorized Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“ įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Nacionalinį registrą

Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“ įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Nacionalinį registrą

www.voruta.lt

Šių metų birželio 5 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu dokumentinio paveldo saugotojams buvo įteikti penki UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ liudijimai. Nacionalinio komiteto nariai ir nepriklausomi dokumentinio paveldo ekspertai, įvertinę Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomą Raportų knygą „Vytauto Didžiojo garbei“, pripažino ją nacionalinės reikšmės objektu.

Ceremonijos metu UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ vadovas prof. dr. Rimvydas Laužikas liudijimą įteikė Lietuvos centrinio valstybės archyvo vyriausiajam archyvistui Vaidui Agurkiui. Renginio dalyviams ir svečiams V. Agurkis trumpai pristatė  Raportų knygą „Vytauto Didžiojo garbei“, jos unikalumą bei svarbą Lietuvos nacionaliniam paveldui.

Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“ – tai didelio formato rankų darbo albumas odiniu viršeliu. 1930 m. minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo metus ir 520-ąsias Žalgirio mūšio metines, Raportų knyga apkeliavo visą Lietuvą. 162 šios knygos puslapiuose buvo surinkta gausybė gyventojų parašų ir net 1540 įstaigų, organizacijų antspaudų. Raportų knygos kelionė po Lietuvą buvo skirta ne tik pagerbti Vytautą Didįjį, bet dar kartą priminti Vilniaus krašto klausimą.

Renginio metu buvo pagerbti kiti šiais metais į Nacionalinį registrą įrašyti dokumentai, kolekcijos bei jų saugotojai. Tai: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugomi Teodoro Narbuto (Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt, 1784-1864) veikalo Dzieje narodu litewskiego („Lietuvių tautos istorija“, Vilnius, 1835-1841) parankinis egzempliorius ir Fulgento Dryjackio parengtas apeigynas lotynų kalba Thesaurus sacratissimae vitae passionis praetiosissimi sanguinis D. N. Iesu Christi (Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiojo gyvenimo, kančios ir brangiausiojo kraujo lobynas), puoštas Aleksandro Tarasevičiaus medžio raižiniais; Lietuvos ypatingajame archyve saugomas 1949 m. masinio gyventojų trėmimo operacijos „Priboj” žemėlapis bei Mato Strašuno asmeninė žydų knygų kolekcija (1382 XVI-XIX a. spaudiniai), saugoma Lietuvos nacionalinėje  M. Mažvydo bibliotekoje.

Susirinkusiuosius sveikino Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius Saulius Vadišis ir UNESCO generalinė sekretorė Asta Junevičienė. 2017 m. sukanka 20 metų, kai Lietuva pradėjo aktyviai įgyvendinti dokumentinio paveldo išsaugojimui ir jo viešinimui skirtą UNESCO programą „Pasaulio atmintis“. Savo sveikinimo kalboje Lenkijos nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ narys Tomašas Komorovskis (Tomasz Komorowski) džiaugėsi, jog ši programa skatina tarptautinį atminties institucijų bendradarbiavimą.

Išsamiau susipažinti su Raportų knyga galite čia:

http://www.archyvai.lt/lt/lcva/naujiena_971.html