Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Baltarusija Lietuvos baltarusius priėmė Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis

Lietuvos baltarusius priėmė Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis

www.voruta.lt

Nuotraukoje – susitikimo dalyviai (iš kairės)  Liudvika Kardis, Aleksandras Adamkavičius, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Zmitr  Karačun

Vasario 27 d. Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis audiencijos metu pas save priėmė  Vilniaus miesto baltarusių bendruomenių organizacijų atstovus.

Kaip žinoma, ankščiau Vilniaus mieste kunkuliavo baltarusių religinis gyvenimas, buvo keletas dvasininkų, kurie leido baltarusiškai religines knygas, laikraščius, metraščius. Rusams okupavus Vilnių baltarusių gyvenimas prigeso. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, pasigirdo kalbos atgaivinti baltarusių religinį gyvenimą. Deja, iki šiol pastangos buvo bevaisės, nors Vilniuje  yra skirta jiems Šv. Baltramiejaus bažnyčia. Dėl įvairių priežasčių, o taip pat ir dėl kunigo nebuvimo, baltarusių bažnyčia netapo baltarusiška. Baltarusiai joje jaučiasi svetimi.

Vilniaus vyskupas, matydamas tokią padėtį ir norėdamas mums padėti, mus priėmė pas save. Verta akcentuoti, kad nors ir Vilniaus vyskupas, kaip ir visa Vilniaus arkivyskupijos kurija, palankiai žiūri į baltarusių bendruomenę, jie negalėjo surasti tinkamo kunigo.

Vizitacijos metu Šv. Baltramiejaus bažnyčioje (jau buvo minėta, kad ši bažnyčia skirta baltarusių bendruomenei) vyskupas Arūnas Poniškaitis aukojo Šv. Mišias. Matydami, kaip jis pirmą kartą aukojo Šv. Mišias baltarusiškai, galime drąsiai teigti, kad jam tai puikiai pavyko. Net nesitiki, kad jis tai atlieka pirmą kartą.

Audiencijos metu vyskupas pareiškė, kad jam patinka baltarusių kalba, esą ji darni ir melodinga. Nors, deja, ne viską ja supranta, bet ji jam išliko atminty kaip graži. Jis prižadėjo daugiau laiko skirti baltarusių kalbos ir Baltarusijos istorijos pažinimui.  Kol kas jis turi mažai žinių apie Baltarusiją ir baltarusių kalbą. Audiencijos metu vyskupas išsamiai klausinėjo apie baltarusių bendruomenes Vilniuje, apie jų gyvenimą ir veiklą.

Pokalbio metu su mumis vyskupas pasidalino pastebėjimais dėl baltarusių bažnyčios Vilniuje. Jo nuomone, Šv. Baltramiejaus bažnyčia turi būti tik baltarusiška ir apeigos turi būti atliekamos tik baltarusiškai. Dabar pagrindinė užduotis yra surasti šiai bažnyčiai tinkamą kunigą. Jis pažadėjo, kad padarys viską, kas priklausys nuo jo, kad surastų tinkamą kunigą. Taip pat perdavė mums Vilniaus metropolito Gintaro Grušo sveikinimo žodžius ir reiškiamą paramą, kuri atitinka prieš tai jau išsakytą, ir pažadą padaryti viską, kad Vilniaus diecezijoje vyktų pilnavertis baltarusiai religinis gyvenimas.

Naujienos iš interneto