Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Lietuvių švietimo draugija „RYTAS“ įkurta 1913 metais. Draugija turėjo tikslą organizuoti ir vadovauti švietimui lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje. Iškentė tris okupacijas (carinės Rusijos, kaizerinės Vokietijos ir lenkų). Sunkiausia buvo lenkų okupacija, ji tęsėsi ilgiausiai. 1938 m., jau uždarius visas lietuvių mokyklas, buvo uždrausta ir „RYTO“ draugijos veikla.
2004 04 03 atkurta Lietuvių švietimo draugija „RYTAS“. Draugijos tikslai tie patys kelti mokytojų kvalifikaciją žadinant Tėvynės meilę, pasididžiavimą Gimtuoju kraštu, studijuojant Tautos istoriją, tautinių santykių darnumo politiką daugiakalbėje aplinkoje.
Kaip ir seniau, Pietryčių Lietuvos mokyklų mokytojai renkasi kartą per metus aptarti savo darbe iškilusias problemas, susipažinti bei pabendrauti su kitų mokyklų mokytojais.
Metinėse konferencijose nagrinėja, kaip sekasi sudarant kuo palankesnes sąlygas Pietryčių Lietuvos gyventojams švietimo priemonėmis plėtoti tautines, kultūrines tradicijas bei papročius, puoselėti gimtąją kalbą ir jos mokytis, pažinti šalies kultūrą ir istoriją, mokytis valstybine kalba visiems to pageidaujantiems.
Atkuriamasis suvažiavimas – konferencija įvyko 2004 04 03 Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnyje, buvusiuose Lietuvių švietimo draugijos „RYTAS“ rūmuose).
Antroji konferencija įvyko Vilniaus miesto „Ryto“ vidurinėje mokykloje 2005 04 24. Priimta „Lietuvių švietimo draugijos „RYTAS“ veiklos gairės 2005 – 2010 metams“ ir rezoliucija.
Trečioji konferencija „Tautinis, patriotinis ir pilietinis mokinių ugdymas“ 2006 05 10 įvyko Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ vidurinėje mokykloje. Priimta rezoliucija ir „Kreipimasis dėl Vilniaus rajono švietimo“.
Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ vidurinėje mokykloje 2006 12 02 įvyko metodinis seminaras „Tautinis ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Išsamų pranešimą skaitė dr. Romas Batūra, vyko tradicinių šokių koncertas bei diskusijų popietė „Valstybinės ir kalendorinės lietuvių šventės“. Seminare dalyvavę 56 mokytojai programa liko patenkinti. Prašė metodinius seminarus organizuoti kasmet ir net keliose vietose.

Naujienos iš interneto