Pagrindinis puslapis Piligrimystė Lietuvių gavėnios rekolekcijos „Palaiminti“ Romoje

Lietuvių gavėnios rekolekcijos „Palaiminti“ Romoje

Lietuvių gavėnios rekolekcijos „Palaiminti“ Romoje

Iš įvairių Lietuvos vietų piligrimai (iš viso 40 dalyvių) praėjusią savaitę lankėsi Popiežiškoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje, gavėnios rekolekcijose „Palaiminti“, kurioms vadovavo kun. Mozė Mitkevičius, dabar studijuojantis Romoje. Visi buvo patenkinti, sužavėti tuo, ką matė ir girdėjo, ypač originaliomis rekolekcijų vadovo kun. Mozės Mitkevičiaus interpretacijomis, įžvalgomis, palyginimais su Lietuvos tikėjimo praktika. Ypač visus sužavėjo Popiežiaus Pranciškaus audiencija Šv. Petro aikštėje, šv. Mišios lietuvių koplyčioje Šv. Petro bazilikoje, susitikimas su Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektoriumi kun. Aurimu Arštikaičiu (kolegija išeivijos lietuvių kunigų ir vyskupų pradėta kurti 1946 m., o oficialiai pripažinta 1948 m.). Rekolekcijų dalyviai išklausė šias kun. M. Mitkevičiaus paskaitas: „Palaiminimai“, „Druska ir šviesa“, „Išmalda, pasnikas ir malda“ bei baigiamąją rekolekcijų paskaitą „Tėve mūsų“. Rekolekcijų dalyviai jautė didelę sesers Gertrūdos globą ir rūpestį. Juo labiau, kad buvo apsistoję legendiniuose svečių namuose „Villa Lituania“, kurie ištisus sovietinės okupacijos metus buvo Lietuvos bažnyčios gynėjai ir rėmėjai.

Kviečiame ir kitus piligrimus lankytis Romoje ir apsistoti svečių namuose „Villa Lituania“, nes mes tikrai likome patenkintos.

 

Rekolekcijų dalyvės Jūratė Buivienė ir Aušra Virvičienė

Autorių nuotr.

Kun. Mozė Mitkevičius su lietuvių piligrimų grupe Šv. Petro aikštėje per Popiežiaus Pranciškaus audienciją
Kun. Mozė Mitkevičius su lietuvių piligrimų grupe Šv. Petro aikštėje per Popiežiaus Pranciškaus audienciją
Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija (dešinėje) ir svečių namai „Villa Lituania“ (kairėje)
Lentelė italų kalba prie Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos durų

 

Naujienos iš interneto