Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas

Lietuvių kalbos ir literatūros konkursas

Eugenija PAKUTKIENĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros konkurse dalyvavo Punsko, Seinų „Žiburio“, Vidugirių, Navinykų mokyklų IV, V, VI kl. mokiniai, Seinų „Žiburio“ ir Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijų bei Punsko licėjaus moksleiviai.

Pagrindinių mokyklų konkurso dalyviai Vidugirių mokykloje atsakinėjo raštu į pateiktus klausimus, sprendė testus (kas laimėjo – portale paskelbta anksčiau). Gimnazistams LLD 2012 m. gegužės 31 d. Seinų „Lietuvių namuose“ surengė viktoriną apie poetus Maironį ir Albiną Žukauską. Rungėsi 8 grupės po 5 moksleivius. Ištraukusi skirtingus klausimus, kiekviena grupė ruošė atsakymus ir rinko taškus. Po penkių turų geriausiai atsakiusieji ir surinkę daugiausia taškų laimėjo pirmąją vietą. Kitos grupės rungėsi, vėl traukdamos klausimus už 2 taškus. Daugiausia taškų surinkusios dar dvi grupės pateko į finalą. Į ekskursiją vykti pakviestos dvi pirmosios laimėtojų grupės, o pelniusiems trečiąją vietą įteikti diplomai. Visi dalyviai pavaišinti saldumynais.

I vietą gimnazijų viktorinoje laimėjo Punsko gimnazijos pirmokės (ketvirtoji grupė): Diana Kogačiauskaitė, Kamilė Valinčiūtė, Lida Pečiulytė, Olivija Pečiulytė, Tomas Čėpla. II vieta atiteko Punsko gimnazijos pirmokėms (šeštoji grupė): Živilei Kraužlytei, Donatai Vaičiulytei, Monikai Valinčiūtei, Olivijai Šuščevičiūtei, Alicijai Marteckaitei. III vietą pelnė Punsko gimnazijos pirmokų ir antrokų grupė (penktoji): Aldutė Vaičiulytė, Rima Vaičiulytė, Aldutė Grigutytė, Tomas Venslauskas, Violeta Sorokaitė.

Komisijoje dirbo ir atsakymus vertino mokytojai Irena Gasperavičiūtė, Vida Uzdilienė, Algirdas Vaicekauskas.

Licėjaus kategorijoje lietuvių kalbos ir literatūros konkursui pateikti trys Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleivių darbai: du apie Maironio lyriką ir vienas apie Albino Žukausko kūrybą. Jie bus spausdinami „Aušroje“. I vietą laimėjo Onutė Pečiulytė (III a kl. mok.), II vietą – Laima Birgelytė (III a kl. mok.), III vietą – Daiva Vilčiauskaitė (I a kl. mok.). Jos galės dalyvauti LLD rengiamoje ekskursijoje. Licėjaus moksleivių darbus vertino komisija, kurią sudarė Janina Macukonienė, Birutė Burdinaitė-Ołów, Lida Nevulytė, Eugenija Pakutkienė.

LLD pirmininkas laimėtojams įteikė diplomus, o likusiems dalyviams padėkos raštus. Padėkojo moksleiviams už dalyvavimą konkursuose, o mokytojams už vertinimą ir darbą komisijose. Palinkėjo malonių atostogų ir gerų įspūdžių LLD rengiamos ekskursijos, kuri vyks birželio 14-15 dienomis, metu.

Žilvino Macukonio nuotr.

www.punskas.pl