Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lietuviškų mokyklų naikinimo metas

Lietuviškų mokyklų naikinimo metas

2013 m. vasario 13 d. Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko valsčiaus švietimo, finansų bei ūkio komisijų posėdis. Jo metu tarėjai balsavo už visų trijų lietuviškų mokyklų likvidavimą.

Ketvirtadienį, vasario 14-ąją, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas susitiko su uždaromų mokyklų bendruomenėmis. Mūsų portalo redakcija lankėsi Navinykų pagrindinėje mokykloje.

Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas pranešė susirinkusiems, kad dėl sunkios finansinės situacijos ketinama uždaryti Pristavonių, Vidugirių ir Navinykų mokyklas. Jis patikino, kad ši grėsmė yra jau nuo 1999 m., t. y. nuo švietimo reformos, kai buvo likviduotos aštuonmetės mokyklos.

Viršaičio pareiškimas sukėlė daug aistrų ir nepasitenkinimo.

Lenkijos valstybė nepajėgia išlaikyti nei vienos pagrindinės lietuviškos mokyklos Lenkijoje, – kalbėjo Navinykų mokyklos direktorė Nastutė Sidarienė. – Kas įvyko? Nebuvo nei karo, nei maro, nei kokios nors revoliucijos. Mažytė Lietuvos valstybė pajėgia išlaikyti lenkų mokyklas Lietuvoje, o lenkai nepajėgia išlaikyti nei vienos. Klausiu, kur paritetas, apie kurį ir iš vienos, ir iš kitos šalies politikų girdėjau jau nuo 1999 metų. Šiemet lenkų politikai, išsikovoję viską, ką galima, Lietuvoje, pariteto atsisako.“

Pasak Navinykų mokyklos direktorės, visame Punsko valsčiuje švietimo padėtis yra sunki, o sugriuvus priešpiliams (likvidavus Pristavonių, Vidugirių ir Navinykų mokyklas), sugrius ir pilis. „Politikų sumąstyta neblogai, – tvirtino Nastutė Sidarienė, – jie pasakys: „Mes nekalti, jūs patys savo rankomis uždarote lietuviškas mokyklas“.

Navinykų mokyklos direktorės teigimu, uždaromų mokyklų bendruomenės ruošia protesto akciją. Lietuviškų mokyklų uždarymas – tai didžiulė netektis. Lietuvių visuomenė, netekusi 3 mokyklų, atsidurs ant išnykimo ribos.

Reikia visiems susivienyti ir stoti ginti mūsų švietimo reikalų, – tvirtina Nastutė Sidarienė. – Jei nebus švietimo, nereikės nieko.“

(sb), punskas.pl

Vaizdo medžiaga: http://punskas.pl/?p=29984

www.punskas.pl