Pagrindinis puslapis Kultūra Lietuviškos raštijos pradininkams – paminklas Reformatų skvere. Viešas kreipimasis

Lietuviškos raštijos pradininkams – paminklas Reformatų skvere. Viešas kreipimasis

Lietuviškos raštijos pradininkams – paminklas Reformatų skvere. Viešas kreipimasis

www.voruta.lt

Gerbiami atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovai, kultūros, švietimo organizacijų vadovai, Lietuvos įmonių vadovai, mieli Lietuvos piliečiai,

Lietuvos sostinė Vilnius, skirtingai nei kitų senųjų valstybių sostinės, vis dar neturi reprezentacinio paminklo, įprasminančio lietuvių raštijos pradininkų, Renesanso ir Reformacijos asmenybių atmintį bei pagerbimą.

2017 m. Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje buvo minimas Reformacijos 500 metų jubiliejus. Reformacija – ne tik religinis, bet ir kultūrinis, socialinis, politinis sąjūdis, paskatinęs gimtosios kalbos vartojimą, raštijos lietuvių kalba kūrimą, švietimo sistemos plėtojimą ir jos atitikimą ankstyvųjų Naujųjų laikų visuomenės poreikiams, tautos savimonės formavimąsi. Reformatorių darbai intensyvino kūrybingą kultūrų sąveiką, stiprino Lietuvos valstybingumą, paskatino spaustuvių kūrimąsi ir spausdinto žodžio poveikį, lietuviškų raštų leidybą Lietuvoje ir užsienyje, sukūrė pirmuosius nescholastinės filosofijos ir visuomenės filosofijos tekstus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, formavo visuomenės nuostatas, brandinančias toleranciją, demokratiją, švietimą.

            Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kaip vieną iš svarbiųjų darbų, skirtų šiai datai, pasiūlė Vilniaus Pylimo gatvės Reformatų skvere pastatyti paminklą Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Vilniaus Reformatų skveras – istorinė sostinės vieta, kurioje iki šių dienų išliko Lietuvos Reformacijos ir protestantizmo istorijos ženklai. Čia nuo XVII a. stovėjo pagrindiniai reformatų sakraliniai statiniai, buvo įkurtos kapinės. Rekonstravus Reformatų skverą, kuriame teisėtai būtų pagerbti Lietuvos protestantiškojo palikimo ir pirmųjų lietuvos raštijos kūrėjų nuopelnai, Lietuvos piliečiai pagerbtų iškilų Lietuvos kultūros reiškinį,  o miestiečiai ir svečiai turėtų dar vieną jaukią ir prasmingą gamtinę, socialinę, kultūros erdvę sostinės Naujamiestyje.

Draugija parengė skvero su paminklu viziją, lietuviškos raštijos pradininkų ir veikėjų vardų sąrašą, pradėjo kaupti lėšas – pirmąjį įnašą paaukojo lietuvių išeivijos leidėjas, knygius, kultūros rėmėjas Petras Januševičius-Jaunius (1913–2010), taip pat atidarė specialią sąskaitą paminklo statybos lėšoms ir įkūrė paminklo Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams komitetą-fondą, globojantį tolimesnę veiklą.

Šią iniciatyvą palaikė Lietuvos dailininkų sąjungą, kuri bendradarbiaudama su Kultūros ministerija, 2017 m. organizavo atvirą skulptūrinių-architektūrinių idėjų Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų skvere, konkursą. Numatomas statyti paminklas – ne tik pagarba praeičiai ar paskatinimas imtis išliekamąją vertę turinčių naujų darbų savo valstybėje. Jis atspindi reformatorių akcentuotas vertybes – pagarbą pirminiams tikėjimo šaltiniams, gimtosios kalbos vartojimui. Tuo pačiu tai šiuolaikiškos demokratinės valstybės, jos atminties kultūros tolimesnio puoselėjimo akivaizdus patvirtinimas.

2018 metais pagerbėme XX a. Lietuvos nepriklausomybės signatarus – nuskambėjo vardai, naujai iškilo jų gyvenimo, darbų reikšmė. Lietuvos valstybingumo ir istorijos, kultūros ir švietimo, tikėjimo ir vilčių proveržiai turi ilgaamžę patirtį bei veikėjus. Atminti ir gerbti, tęsti ir plėtoti pirmeivių žygius – dabarties reikalas. Šiuo keliu reikia žengti tolimesnius žingsnius. Valstybės ir kiekvieno piliečio šventa pareiga pagerbti ir lietuviškos raštijos pradininkus, kurie ne tik dirbo Lietuvos labui, bet buvo ir Europos garso humanistai. Kviečiame visus, neabejingus Lietuvos istorijai ir susirūpinusius jos ateitimi, paremti paminklo statymo iniciatyvą.

Pagarbiai,

Paminklo komiteto-fondo nariai:

Dainora Pociūtė-Abukevičienė, prof. habil. dr.

Donatas Balčiauskas

Tomas K. Dičius

 

LIETUVIŠKOS RAŠTIJOS PRADININKAMS – PAMINKLAS REFORMATŲ SKVERE. VIEŠAS KREIPIMASIS. VILNIUS, 2019 M.

 

Paminklo komiteto fondo narai (parašų tęsinys):

Vytautas A. Gocentas

Jonas Jakaitis, prof. dr.

Giedrius A. Kuprevičius, akademikas

Algis Kregždė

Ingė Lukšaitė, doc. habil. dr.

Ina Dagytė-Mituzienė, doc. dr.

Sigitas Narbutas, doc. dr.

Kęstutis Pulokas

Mindaugas Sabutis, Lietuvos ev. liuteronų Bažnyčios vyskupas, dr. (hc)

Julius Laiconas

Almantas L. Samalavičius, prof. dr.

Gintaras Stauskis, prof. dr.

Tomas Šernas, Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios gen. superintendentas

Leonardas R. Vaitys

Arvydas Valionis

Juozas Vercinkevičius

Rimas P. Žaromskis, prof. habil. dr.