Pagrindinis puslapis Autoriai Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) VI suvažiavimas

Lietuvai pagražinti draugijos (LPD) VI suvažiavimas

Antanas LESYS, Jovita NIŪNIAVAITĖ-LESIENĖ, Vilnius

Visi mes norime būti gražūs. Norime, kad ir mūsų Tėvynė Lietuva būtų graži, todėl turime kiekvienas surasti tokią veiklos sritį, kurioje galėtume lengviau atsiskleisti kaip grožio ir gėrio kūrėjai. Tik gražus savo siela, blaivus žmogus gali gražinti Lietuvą. O pradėti reikia nuo savo tėviškės kampelio, upelio, takelio…

(mons. Kazimieras Vasiliauskas)

LPD – tai viena iš didžiausių visuomeninių organizacijų Lietuvoje. Ji buvo įkurta Nepriklausomos Lietuvos laikais, t. y. 1921 m. balandžio mėn. Kaune, Lietuvos šviesuolių kanauninko Juozo Tumo–Vaižganto, prof. Povilo Matulionio, teisingumo ministro ir Valstybės tarybos pirmininko Stasio Šilingio, Eugenijaus Kubiliaus, prof. Tado Ivanausko, Liudo Valionio ir kt. iniciatyva. Vaižgantas buvo Draugijos Centro valdybos pirmininkas. Draugija kvietė visus Lietuvos žmones aktyviai veiklai gražinti kraštą, ugdyti jaunąją kartą.

Vėliau LPD Valdybos pirmininkais buvo: Vladas Nagevičius (1925–1928 m. m.), Vladas Braziulevičius (1929–1940 m. m.).

Sovietiniai okupantai LPD, kaip ir kitas lietuviškas organizacijas, sunaikino 1940 m.

1995 m. birželio 23 d. šviesuolių būrelis su muziejininke Birute Federavičiečiene, Angele Vyšniauskaite ir mons. Kazimieru Vasiliausku atgaivino LPD veiklą.

Dabartinės LPD Valdybos pirmininku buvo išrinktas Lietuvos visuomenės veikėjas, miškininkas, aktyvus ir energingas organizatorius Juozas Dingelis. Jis už nuopelnus Lietuvai yra apdovanotas: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu, Kultūros žymūno ženkleliu, LR Prezidento ir LR Miškų ministro padėkomis.

Draugija Lietuvoje turi 65 skyrius: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Birštone, Akmenėje, Utenoje, Radviliškyje, Rokiškyje, Joniškyje, Telšiuose, Palangoje, Pakruojyje ir kt. Nesenai įsteigti nauji skyriai Mažeikiuose ir Marijampolėje. Pasak d-jos pirm. J. Dingelio: ,,Visi skyriai puikiai dirbair jų dėka draugijos veikla auga, stiprėja, aktyvėja. Dabartiniu metu draugijoje daugiau kaip 4000 narių. LDP veikloje dalyvauja daug Lietuvoje visiems žinomų žmonių – mokslininkų, rašytojų, publicistų, menininkų, kultūros darbuotojų, visuomenės veikėjų, dvasininkų, žiniasklaidos darbuotojų ir net verslininkų. Ji dirba dviem pagrindinėmis kryptimis: 1. Visuomenės dorovės, plietiškumo, tautinio savitumo ir kultūros ugdymas; 2. Kraštotvavarka, aplinkosauga, ekologinis švietimas, gamtos ir kultūros paminklų apsauga. LPD šį pavasarį šves savo įkurimo 90-metį. Tą roga LPD pastangomis, kaip sena tradicija, įvairiose Lietuvos gyvenvietėse sodinami ąžuolai. Kasmet vyksta tradiciniai sodybų, gyvenviečių aplinkos apžiūros konkursai, organizuojamos švaros bei tvarkymo talkos ir kt. krašto gražinimo darbai. Draugija didžiuojasi, kad jos Garbės pirmininkais buvo mons. Kazimieras Vasiliauskas, rašytojas ir poetas Justinas Marcinkevičius.“

2013 m. vasario 23 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje (Pamėnkalnio g. 13), didžiojoje salėje 11 val. prasidėjo LPD VI suvažiavimas, į kurį atvyko iš 32 sk. – 17.

Renginį pradėjo LPD Valdybos pirm. J. Dingelis kviesdamas susirinkusius sugiedoti Vinco Kudirkos Tautišką giesmę“ – Lietuvos Himną ir tylos minute pagerbti Anapilin išėjusius LPD narius.

Lietuvai pagražinti dragiją sveikino ir kalbėjo: Gintarė Janulaitytė (Krašto apsaugos ministro patarėja), Ona Voverienė (lietuvių mokslininkė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė), Romualdas Grigas (Lietuvos sociologas, publicistas, prozininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys, koresponentas, LPD ekspertų grupės pirmininkas), Vytautas Antanas Dambrava (Lietuvos ir JAV diplomatas, žurnalistas, visuomenės veikėjas, teisės mokslų daktaras), Antanas Vinkus (Lietuvos gydytojas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas), Dalia Poškienė (Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė, XXVII knygos bičiulių dr-jos pirmininkė).

Vėliau vyko dr-jos pirm. J. Dingelio ataskaita, apdovanojimai, LPD garbės narių rinkimai, Revizijos komisijos ataskaita, skyrių pirmininkų pasisakymai, rezoliucijų priėmimas, Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai bei šventinis koncertas. Jame dalyvavo: Tarptautinio oro uosto vyrų vokalinis ansamblis „Bijūnai“ (vad. Algirdas Čiplys), Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių ansamblis „Neris“ (vad. Nijolė Ritvienė) ir aktorius Tomas Vasieta.

14 val. LPD nariai ir svečiai dalyvavo iškilmingoje vakaronėje. Jie prie arbatos ar kavos puodelio, saldumynų stalo – tarpusavyje diskutavo, dalijosi suvažiavimo įspudžiais, praeities prisiminimais ir ateities planais.

Šventinį renginį organizavo LPD ir LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė.

Autorių nuotr.

Nuotraukose:

1. Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos ministro patarėja Gintarė Janulaitytė

2. Profesorė Ona Voverienė

3. Akademikas Romualdas Grigas

4. Ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava (dešinėje) ir LPD Valdybos pirm. Juozas Dingelis

5. LPD Valdybos narys Ramutis Oleka už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas I laipsnio medaliu ,,Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“

6. Ukmergiškis, Laisvės kovų dalyvis Algirdas Blauzdys. Jam Padėkos raštas įteiktas už iniciatyvą organizuoti pirmąjį respublikinį bėgimą Pabaiskas – Ukmergė, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, bei nuolatinį dėmesį jaunimo patriotiniam ugdymui

7. Padėkos raštas Birštono LPD skyriaus pirmininkui Antanui Justinui Vilkui, už Tėvynės meilės, gėrio grožio, idėjų puoselėjimą, visuomenės kultūros, tautinės savimonės, patriotizmo ugdymą ir puikias iniciatyvas tvarkant aplinką, saugant kultūros paveldą, gražinant Birštono miestą

8. Tarptautinio Vilniaus oro uosto vyrų vokalinio ansamblio ,,Bijūnai“ solistai

9. Vilniaus įgulos karininkų ramovės šokių ansamblio ,,Neris“ suaugusiųjų grupės šokėjai

10. Vilniaus įgulos karininkų ramovės šokių ansamblio ,,Neris“ vaikų grupės šokėjai

Naujienos iš interneto