Lietuva perspėjo Baltarusiją nepažeisti tarptautinių įsipareigojimų dėl mokymo tautinių mažumų kalbomis

Lietuva perspėjo Baltarusiją nepažeisti tarptautinių įsipareigojimų dėl mokymo tautinių mažumų kalbomis

Lietuvos Respublikos laikinoji reikalų patikėtinė prie tarptautinių organizacijų Vienoje Nida Jakubonė

Liepos 7 dieną Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Nuolatinės tarybos posėdyje Lietuva perspėjo Baltarusiją nepažeisti ESBO įsipareigojimų, kuriais privalo užtikrinti mokymą tautinių mažumų kalba. Baltarusija, priėmusi savo švietimo kodekso pakeitimus, nuo šių metų rugsėjo 1 dienos nebeužtikrins mokymo lietuvių kalba lietuviškose mokyklose, esančiose Rimdžiūnuose ir Pelesoje.

„Baltarusijos veiksmai pažeidžia tarptautinius ir ESBO įsipareigojimus dėl mokymo tautinių mažumų kalbomis užtikrinimo ir neigiamai paveiks švietimo ir kalbines tautinių mažumų teises. Tai pirmas žingsnis į tautinių mažumų mokyklų uždarymą Baltarusijoje“, –  pabrėžė Lietuvos Respublikos laikinoji reikalų patikėtinė prie tarptautinių organizacijų Vienoje Nida Jakubonė.

Posėdyje ESBO aukštasis komisaras tautinėms mažumoms ambasadorius Kairat Abdrachmanov pristatė savo veiklos ataskaitą, kurioje tarp kitų klausimų pabrėžė paraginęs Baltarusijos valdžios institucijas persvarstyti planuojamus teisės aktų pakeitimus ir užtikrinti tinkamą tautinių mažumų kalbų mokymą. Vyriausiasis komisaras, pabrėždamas gilų susirūpinimą, savo ataskaitoje atkreipė dėmesį į Rusijos veiksmus ir siekį pateisinti savo agresiją prieš Ukrainą pasitelkiant tautinių mažumų klausimą.

ESBO Aukštojo komisaro tautinėms mažumoms ataskaitą galite rasti čia.

urm.lt inf.