Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Lietuvą pasieks dokumentų, susijusių su Oginskių veikla, kopijos iš Rusijos archyvo

Lietuvą pasieks dokumentų, susijusių su Oginskių veikla, kopijos iš Rusijos archyvo

2015 m. birželio 15–19 d. Rusijos valstybiniame senųjų aktų archyve (Maskva) dirbę Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojai atrinko dokumentus, susijusius su kunigaikščiais Oginskiais. Keli šimtai šių dokumentų skaitmeninių kopijų netrukus pasieks Lietuvos valstybės istorijos archyvą.

 Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Ūllė Damasickienė ir Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktoriaus pavaduotojas Alfonsas Tamulynas. Buvo peržiūrėtos Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo fondo Nr. 12 „Medžiaga apie Lenkiją ir Lietuvą“ bylos. Kadangi šaltinių apie kunigaikščius Oginskius ir jų veiklą rasta labai daug, apsiribota tik Mykolo Kleopo Oginskio ir jo tėvo Andriaus Ignoto Oginskio gyvenimu ir veikla. Ypatingas dėmesys skirtas dokumentams apie politinę šių asmenybių veiklą (pvz., Lenkijos ypatingojo pasiuntinio Vienoje A. I. Oginskio susirašinėjimas su Lenkijos karaliumi Stanislovu Augustu, su Lenkijos užsienio reikalų ministerija ir t. t.). Taip pat pavyko surasti M. K. Oginskio susirašinėjimą po 1794 m. sukilimo, jo autobiografiją, jo ranka parašytų muzikos kūrinių, susirašinėjimą su žmona ir draugais. Dokumentai parašyti prancūzų, lenkų, italų bei lotynų kalbomis.

Atrinktų dokumentų skaitmenines kopijas (384 vaizdus) numatoma gauti š. m. rugpjūčio mėnesį. Įsigytos kopijos bus saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve, su jais bus galima susipažinti archyvo skaitykloje.

2015 m. paskelbus Mykolo Kleopo Oginskio metais bei minint 250-ąsias jo gimimo metines, Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šių metinių minėjimo veiksmų planą, kuriame Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai ir Lietuvos valstybės istorijos archyvui pavesta ieškoti Lietuvos ir kitų šalių archyvuose saugomų archyvinių dokumentų, susijusių su Mykolo Kleopo Oginskio, kitų kunigaikščių Oginskių gyvenimu ir veikla.

Lietuvos kultūros taryba iš Kultūros rėmimo fondo lėšų skyrė 3600 eurų dokumentų minėtąja tema paieškai atlikti bei atrinktų dokumentų skaitmeninėms kopijoms užsakyti.