Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Lietuva neteko žymaus zoologo, profesoriaus Vytauto Semaškos (1951-2020)

Lietuva neteko žymaus zoologo, profesoriaus Vytauto Semaškos (1951-2020)

Lietuva neteko žymaus zoologo, profesoriaus Vytauto Semaškos (1951-2020)

Prof. Vytautas Semaška

www.voruta.lt

Eidamas 69 metus  užgeso žymus Lietuvos zoologas – profesorius Vytautas Semaška. Velionis Vytautas Semaška gimė 1951 gegužės 27 dieną Vilniuje.

Studijavo tuomečiame Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute biologiją ir žemės ūkio pagrindų specialybę, po studijų kaip perspektyvus ir pažangus studentas liko dirbti institute. Dirbo žemės ūkio pagrindų katedroje laborantu, dėstė gyvūnų fiziologiją. V.Semaška 1988 m. birželio 2 dieną Estijos respublikos Tartu mieste A. Melderio gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo tyrimų institute apgynė zootechnikos mokslų daktaro disertaciją „Multienzininių kompozicijų (MEK) priedo viščiukų – broilerių racionuose efektyvumo tyrimai“. Po desertacijos gynimo dirbo zoologijos katedroje buvo jos vedėju. Vėliau iki užtarnauto poilsio išėjimo į pensiją dėstė biologijos katedroje. Vytautas Semaška parašė daug mokslinių straipsnių, metodinės medžiagos ir mokomosios medžiagos – vadovėlių studentams ir  moksleiviams, skaitė mokslinius pranešimus daugelyje Lietuvos ir užsienio mokslinių konferencijų.                                                                                       Velionis visų atmintyje išliks inteligentiškas tolerantiškas ir paprastas nuoširdus žmogus, visada supratęs studentus ir žinojęs ribą tarp studentavimo ir studijavimo.                                         Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugijos vardu, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, LEU alumnei dukrai ir visiems artimiesiems, kolegoms, studentams bei visiems pažinojusiems velionį.

***

Dėl Covid-19 ir Lietuvoje paskelbto karantino ribojamas dalyvių skaičius šarvojimo salėje,  artimieji kviečia atvykti su velioniu atsisveikinti prie kapo duobės  2020 m. lapkričio 13 dieną 11.00 val. Vilniaus Karveliškių kapinėse. 

Velionis bus pašarvotas šalia Jeruzalės Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios laidojimo salėje Nr. 2, ketvirtadienį lapkričio 12 dieną, atsisveikinimas nuo 16 iki 21 val. ir penktadienį, 13 d. nuo 8 iki 11 val.

***

Šv. Mišios už mirusįjį bus aukojamos ketvirtadienį (lapkričio 12dieną) 19 val. Jeruzalės Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje.

Velionis bus laidojamas Karveliškių kapinėse penktadienį,  lapkričio 13 dieną 11.00 val.