Pagrindinis puslapis Uncategorized Lietuva jau turi užbaigtą „Visuotinę lietuvių enciklopediją“

Lietuva jau turi užbaigtą „Visuotinę lietuvių enciklopediją“

Liepos 18 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleidžia 25-ą „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ tomą ir tuo užbaigia šio visiems lietuviams reikšmingo leidinio leidybą.

2015 m. pradžioje dar numatyta išleisti Papildymų tomą, kuriame bus enciklopedijoje vartojamų autentiškų tikrinių vardų ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašas, pastebėtų didesnių klaidų atitaisymai ir kt.

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ – originalus mokslinis informacinis leidinys, pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą, visatą ir Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, visų žemynų tautas ir jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, pasaulio religijas, humanistines ir krikščioniškąsias vertybes.

Pirmąjį tomą, pasirodžiusį 2001 metais, Švietimo ir mokslo ministerija užsakė ir padovanojo mokykloms. Vėliau mokyklos leidinį galėjo užsisakinėti pačios, mokyklų bibliotekoms buvo pritaikyta nuolaida.

Dvidešimt penkiuose enciklopedijos tomuose yra 121 804 straipsniai, iš jų 29 650 –biografiniai, apie 25 000 iliustracijų, 656 žemėlapiai.

Didelė dalis straipsnių turi lituanistikos poskyrius. Daugiausia vietos skirta sovietmečiu draustai ar ignoruotai lituanistikai: Lietuvos valstybingumo, Lietuvos katalikų bažnyčios, Lietuvos kariuomenės istorijai, Lietuvos Respublikos (1918–1940) realijoms, antinaciniam ir antisovietiniam pasipriešinimui, lietuvių tautos genocidui ir tremties vietoms, išeivijai, jos literatūrai bei menui.

Enciklopedijoje aprašytos visos Lietuvos gyvenvietės, turinčios daugiau kaip 300 gyventojų, ilgesnės negu 20 km Lietuvos upės, taip pat pateikiamos Lietuvos habilituotų mokslų daktarų ir profesorių, lietuvių, pasaulio ir Europos čempionų, rekordininkų biografijos. Daugiau kaip 1400 straipsnių yra apie užsienio lietuvius.

Čia taip pate pateikiama informacija apie kitas šalis, kaimyninių šalių politikos ir visuomenės veikėjus, kultūros kūrėjus, užsienio miestus, kuriuose yra lietuvių bendrijos, taip pat apie lietuvių tremties vietas.

Sudarant enciklopedijos straipsnyną atsižvelgta į tai, kad sovietinės okupacijos metais lietuviškose enciklopedijose ir visoje informacinėje literatūroje dėl ideologizacijos ir cenzūros buvo labiausiai iškraipyta ar iš viso nutylėta humanitarinės krypties mokslo šakų ir visuomenės gyvenimo informacija. Tai filosofija, teologija, religijų istorija, menas, ypač bažnytinis, istorija, etnologija, etnografija, teisė, politologija, edukologija, sociologija. Šioms ir dinamiškiausiai besiplėtojančioms mokslo ir gyvenimo sritims, tokioms kaip ekonomika, vadyba, informatika, kompiuterija, enciklopedijoje skirta daugiausia vietos.

Enciklopedijos straipsnius rašė 2957 autoriai, recenzavo 1190 recenzentų. Mokslinę redakcinę tarybą sudaro visų mokslo sričių mokslininkai.

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ sukurta pagal vokiškos „Brockhaus“ enciklopedijos formatą.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius