Liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ kūrybinės veiklos jubiliejus

Liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ kūrybinės veiklos jubiliejus

Stasys Miliukas, Klaipėda, www.voruta.lt

Klaipėdoje nuskambėjo Respublikinis tautinių šokių ir muzikos festivalis, skirtas liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ kūrybinės veiklos jubiliejui.

Klaipėdos Žvejų rūmų administruojamų Bendruomenės namų langai žvelgia į įvairiaspalvėmis rudens spalvomis pasipuošusį ir iš tolo švytintį idilišką parką. Čia lapkričio 5 d. atvažiavo gausūs meno mėgėjų kolektyvai iš Klaipėdos,  Pasvalio, Gargždų, Joniškėlio.

Prieš keturis dešimtmečius šviesios atminties baletmeisterės Irenos Marijonos Gelgutienės vadovaujamo choreografinio kolektyvo „Inkarėlis“ vaikų tėvai, pareiškę norą šokti patys, susibūrė į liaudiškų šokių kolektyvą „Sidabrinė gija“.  Kolektyvas, vadovaujamas Irenos Marijonos Gelgutienės, turintis gilias tradicijas ir turtingą istoriją, įkurtas 1980 metais. Jis yra nuolatinis Vakarų Lietuvos krašto dainų švenčių dalyvis,  koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kolektyvo „Sidabrinė gija“ šokėjams plojo Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Moldovos, Prancūzijos, Vokietijos publika. Kolektyvas yra daugkartinis šalies choreografinių kolektyvų konkursų „Pora už poros“ prizininkas, tarptautinių festivalių laureatas.

Nuo 2017 m. liaudiškų šokių kolektyvui „Sidabrinė gija“ vadovauja Valerija Miliauskienė.  Energija trykštančios  vadovės Valerijos  dėka šokėjai įsisavino didelį pluoštą lietuvių ir kitų tautų liaudies šokių. „Sidabrinė gija“ šokėjai aktyviai dalyvauja Respublikinėse šventėse, konkursuose. Kolektyvas – nuolatinis Respublikinės dainų šventės dalyvis. Jis nuolat dalyvauja Bendruomenės namų kultūriniame gyvenime, dažnai rengia įvairius teminius koncertus. Retas Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos renginys apsieina be „Sidabrinės gijos“ šokėjų, kuriuos vienija meilė tautiniam šokiui, bendri pomėgiai.

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ kūrybinės veiklos 40-mečio proga surengtas Respublikinis tautinių šokių ir muzikos festivalis „Šokim, grokim ir dainuokim!“. Į  jį  buvo pakviestas būrys draugų ir svečių. Festivalyje dalyvavo Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Minija“ senjorų šokėjų grupė, Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus senjorų šokėjų kolektyvas „Abrūsėlis“, Klaipėdos ukrainiečių  kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ ansamblis „Rušničiok“, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos mėgėjų meno kolektyvai: vokaliniai ansambliai „JūrAinė“, „Vakaro žaros“, kapelos „Burės“, „Ryto pašvaistė“, „Albatrosas“.

Nors kolektyvas „Sidabrinė gija“ įkurtas prieš 42 metus, dėl nelemtos pandemijos jubiliejinis renginys surengtas ir švenčiamas šiek tiek pavėluotai, tačiau su dideliu pakilimu. Nors laikas į plaukus įpynė po sidabro giją, bet širdyje liepsnojanti ugnelė suburia suktis šokio ritmu.

Respublikinis tautinių šokių ir muzikos festivalis pradėtas po pagerbimo tylos minute į amžiną poilsį išėjusius buvusius šokėjus ir buvusią kolektyvo vadovę Ireną Marijoną Gelgutienę. Logiška, kolektyvas „Sidabrinė gija“ nostalgiškai, tačiau profesionaliai atliko šokį, skirtą paminėti išėjusius Anapilin  „Oi žiba žiburėlis“.

Renginio pradžioje liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabrinė gija“ atliko buvusios vadovės Irenos Marijonos Gelgutienės šokį „Gimtinė“.

Klaipėdos miesto Trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis „JūrAinė“ (meno vadovė Virginija Manšienė) profesionaliai išpildė dainas „Baltas paukštis“, „Vėjas iš jūros“. Ansamblio „JūrAinė“ solistas – vokalo profesionalas, baritonas Vytautas Kliučinskas.

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos kapela „Ryto pašvaistė“, (vadovas Povilas Grajauskas) pakiliai sugrojo lietuvių liaudies šokių melodijų ir dainų pynę.

Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus senjorų liaudies šokių kolektyvas „Abrūsėlis“ ( vadovė Lina Bžeskienė) atliko šokius „Lancajiedas“ ir „Žemalės polka“.  „Abrūsėlis“ – prieš 60 metų Joniškėlyje suburtas liaudies šokių entuziastės, kultūros žymūnės Aldonos Rapkevičienės. Kolektyvas – daugelio Dainų švenčių dalyvis.

Liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabrinė gija“ pakiliai sušoko šokius „Šyvis“ ir „Šokių pynė“.

Gargždų kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Minija“ senjorų grupė  (meno vadovė Birutė Oželienė, choreografė Aurelija Urbaitienė) atliko šokį „Aleksandra“ ir „Ylakiškių mazgytinis“. Ansamblis „Minija“ kūrybinę veiklą pradėjo prieš 50 metų. „Minijos“ senjorų šokėjų grupė susibūrė 2016 m., konkurse „Pora už poros“ regioniniame ir respublikiniame turuose laimėjo trečio ir antro laipsnio diplomus.

Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos kapela „Burės“ (vadovas Kazimieras Radžius) išpildė kūrinius „Tris dienas, tris naktis“ ir „Linksmapolkė“.

Klaipėdos miesto ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ dainų ansamblis Rušničiok“ (meno vadovai –  nusipelnęs Ukrainos respublikos menininkas Oleg Podolskij ir Lidia Trigub) atliko ukrainiečių liaudies dainas: „Hej sokoly“, „Bida mene taj zastavyla“. Klaipėdos miesto ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ dainų ansamblis „Rušničiok“ 2019 m. dalyvavo Tarptautiniame liaudies dainų festivalyje Vilniuje, 2020 m. dalyvavo projekte „Lietuva – mūsų namas“, Tarptautinių festivalių „Ukraina Vyšyvanka“ dalyvis, o 2022 m. dalyvavo Europiadoje Klaipėdoje.

Klaipėdos miesto moterų vokalinis ansamblis „Vakaro žaros“ (meno vadovė Janina Žemaičiūnienė) išpildė lietuvių liaudies romansus „Žvangučius pabučiavo šešėliai“, „Kur senas Rambynas“. „Sidabrinė gija“ atliko šokius „Sename parke“ ir „Vakaruškos“.

Finalinėje festivalio dalyje šokių kolektyvai „Sidabrinė gija“, „Abrūsėlis“, „Minija“ audringai atliko šokį „Gransveras“.

Šiltus sveikinimo žodžius festivalio organizatorei, Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentei Valerijai Miliauskienei, tai pat renginyje dalyvavusiems kolektyvams išreiškė: Klaipėdos miesto savivaldybės Choreografijos metodinio būrelio pirmininkė Ilona Stankevičienė, LR Seimo narė Ligita Girskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų laisvalaikio centro direktorė Jolanta Budrienė, Klaipėdos miesto karalienės Luizės jaunimo centro Choreografijos studijos „Inkarėlis“ vedėja Dalia Jagminienė, Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentės pavaduotoja Anastazija Kaupienė, žinoma klaipėdietė Kristina Buslajeva.

 Klaipėdos miesto savivaldybės Žvejų rūmų direktoriaus pavaduotoja Kristina Jaškė pagerbė ilgamečius kolektyvo „Sidabrinė gija“ šokėjus, įteikė jiems Klaipėdos miesto Kultūros skyriaus padėkos raštus, atminimo dovanas. Savo kolegas-jubiliatus pasveikino kapelų „Ryto pašvaistė“ ir „Burės“ vadovai Povilas Grajauskas ir Kazimieras Radžius.

Klaipėdos pagyvenusių žmonių asociacijos mišraus ansamblio „Klaipėda“ vokalo grupė, vadovaujama Natalijos Taurinskienės, iškilmingai pasveikino jubiliatą kolektyvą „Sidabrinė gija“ nuotaikingai atlikdama tam skirtus dainos posmus.

Savo ruožtu Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė, liaudiškų šokių kolektyvo „Sidabrinė gija“ vadovė Valerija Miliauskienė dalyvavusių festivalyje kolektyvų vadovams įteikė padėkos raštus, atminimo suvenyrus. Ji tarė nuoširdžius padėkos žodžius visiems šventėje dalyvavusiems kolektyvams, svečiams, draugams, giminėms.

Respublikiniame tautinių šokių ir muzikos festivalyje, gražiame ir prasmingame renginyje, akys raibo nuo įvairiaspalvių gėlių jūros, gražiausių puokščių.

Respublikinio tautinių šokių ir muzikos festivalio „Šokim, grokim ir dainuokim!“ programą rikiavo ir renginį profesionaliai vedė VĮ „Trečiasis amžius“ direktorė Birutė Petraitienė.

Respublikinio tautinių šokių ir muzikos festivalio „Šokim, grokim ir dainuokim!“ šeimininkas – Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacijos liaudiškų šokių kolektyvas „Sidabrinė gija“,  festivalio organizatorius – Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija. Partneris – kultūros centro Žvejų rūmų Bendruomenės namai, administratorė Lina Papievytė – Krivickienė.

Respublikinio tautinių šokių ir muzikos festivalio „Šokim, grokim ir dainuokim!“ moto: „Kol Lietuva šoks, gros ir dainuos, tol Lietuva gyvuos“.

Organizatorių nuotraukos

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.