Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lentos kol kas negrįš į savo vietas

Lentos kol kas negrįš į savo vietas

Nors 2011 m. spalio 28 dieną Punsko valsčiaus taryba nusprendė pakabinti rugpjūčio 21-22 naktį išniekintas, o vėliau nukabintas ir išvalytas Punsko valsčiaus vietovių dvikalbes lenteles, jos kol kas negrįš į savo vietas.

Valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas nusprendė prieš tai atsiklausti Lenkijos lietuvių nuomonės, tuo pačiu atkreipti žiniasklaidos ir politikų dėmesį į Lenkijoje lietuvių problemas.

„Mes nenorime būti užstatu tarp Varšuvos ir Vilniaus, – teigė Vytautas Liškauskas. – Reikėtų mūsų atsiklausti, ar norime tuo užstatu būti. Šio krašto gyventojai gerai žino savo vietovių pavadinimus ir be dvikalbių lentučių.“

Išniekintų lentučių klausimu pasisakys 2011 m. lapkričio 27 dieną Punske vyksiantis Lenkijos lietuvių suvažiavimas.

www.punskas.pl