Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Lenkų kultūros namuose – tautų draugystės dvasia!

Lenkų kultūros namuose – tautų draugystės dvasia!

Balandžio 27 d. sostinės Lenkų kultūros namuose buvo iškilmingai uždaryta žinomos Lenkijos menininkės Vandos Rodovič kūrybos paroda, kurios tikslu buvo skatinti Abiejų Tautų Respublikos tautų, visų pirma lietuvių, lenkų, ukrainiečių, rusų kultūrinį dialogą. Šio projekto iniciatorius ir pagrindinis organizatorius yra visuomenės veikėjas Žilvinas Radavičius, Lenkų kultūros namai atstovaujami kultūros projektų koordinatorės Irenos Brazis ir Stanislovo Moniuškos lenkų kultūros centro Lietuvoje pirmininkė-direktorė Apolinia Skakovska.
Misija pavyko. Paroda susidomėjo ne tik žinomi šalies inteligentijos atstovai, tačiau ir  politikai. Jų tarpe Lietuvos Respublikos Vadovas po nepriklausomybės atkūrimo Vytautas Landsbergis, Liberalų ir centro sąjungos pirmininkas Artūras Melianas bet ir užsienio diplomatai. Tarp jų Lenkijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Jaroslav Čubinski, bet ir Ukrainos Respublikos ambasadorius Valerij Žovtenko.
Portretistės, vitražų, mozaikų, mozaikinių stalelių, ekslibrių bei kitų meno kūrinių autorės, poetės Vandos Rodovič kūrybos parodos uždaryme dalyvavo  Vytautas Landsbergis, Jungtinių Tautų Lietuvos asociacijos direktorė Jūratė Landsbergytė, žinomas aktorius Tomas Vaisieta, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Lietuvos ukrainiečių bendruomenės atstovai, Lietuvos rusų inteligentijos atstovė, poetė ir pedagogė, Vilniaus mokytojų namų klubo „Svetoč“ pirmininkė Greta Fedorčenko, Apolonia Skakovska, lakūnas Vytautas Radavičius su žmona, dailininke ir poete Asija Radavičiene, istorikas Eimantas Gudas bei kiti žinomi visuomenės atstovai.
Kultūrinę renginio programą atliko Vytautas Radavičius bei žinomas jaunosios kartos saksofonininkas Rafal Jackievič, Jūratė Landsbergytė.
Įkvėptas Asijos Radavičienės poezijos, Žilvinas Radavičius perskaitė Vandos Rodovič eilėraštį „Malda“, retoriškai klausė visuomenės „-Kaip galime vieni kitus mylėti, jei vieni kitų nesuprantame ir negirdime?“
Kultūros kalba ir yra svarbi šalyje, kuri dėl pratų tautinių bendrijų ir lietuvių santykių baigia pavirsti į kosmosą, kuriame kiekviena tauta yra atskira planeta. Teoriškai tautinės bendrijos turi tam tikras teises, tačiau praktiškai jos neturi tvirto kontakto su lietuvių dauguma. Lietuviška žiniasklaida beveik nieko nerašo apie teigiamus tautinių bendrijų reikalus, viešumon pateikia vien neigiamą informaciją.
Pavienių išsišokėlių nemokamas reklamavimas ir nesigilinimas į teigiamus dalykus, iškreipia tautų, iš kurių pastarieji išsišokėliai kilo, įvaizdį. Tuo tarpu apie nuostabią kitų tautų istoriją, kultūrą, tradicijas, tautosaką ir papročius visuomenė tiesiog nieko nežino. Realybė yra ne tokia baisi, kaip daugeliui žmonių atrodo.
Vytautas Landsbergis, teigė, kad geri santykiai tarp tautų yra svarbus dalykas, perskaitė savo kūrybos eiles iš knygelės „Istorijos Blyksniai. Lyrika ir epas“, maloniai bendravo su renginio svečiais. Baigęs savo prasmingą kalbą, buvęs šalies vadovas Žilvinui Radavičiui šią knygelę ir padovanojo. Dedikaciniame įraše kalbėjo, kad „-Gerbiamam Žilvinui Radavičiui-gražios parodos ir malonaus susitikimo proga.“
Vytautas Radavičius Žilvino Radavičiaus prašymu specialiai Vytautui Landsbergiui atliko dainą „Erelio brolis“.
Juozas Dingelis perskaitė ištrauką apie nuostabią gamtą iš Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“,
šiuo priminė apie tvirto ryšio tarp lietuvių, lenkų ir iš dalies baltarusių būtinybę, pasisakė už gerų santykių su tautomis, jų tarpe ir ukrainiečiais, poreikį.
Jūratė Landsbergytė sintezatoriumi atliko J. S. Bacho kūrinį „Tėve mūsų“, aktorius Tomas Vaisieta perskaitė ištrauką iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“.
Lietuvos ukrainiečių bendruomenės atstovas Jurij Pakiv kalbėjo apie Ukrainos ryšius su aplinkinėmis šalimis, skaitė poeto Taraso Ševčenkos eiles.
Žilvinas Radavičius teigė, kad mes nuolat sekame įvykius Ukrainoje. Labai pergyvename dėl šios šalies. Nei vienas mums žinomas Ukrainos Radavičių ar Rodovičių giminės narys nesutiko išvykti iš Ukrainos į Lietuvą. Teigė, kad Rusijos agresijos atveju, ims šautuvą ir gins Ukrainą.
Renginį praturtino Apolonijos Skakovskos (lenkiškai), Gretos Fredorčenko ir kazachų kilmės Asijos Radavičienės (rusiškai) poezija. Eilėse atsispindėjo meilė Lietuvai, Vilniui, gerų santykių tarp žmonių ir net šventųjų būtinybė: Apolonija Skakovska perskaitė eilėraštį „Malda Šv. Didakui“.
Pasak žinomos sostinės advokatės Tatjanos Žeberskienės, Vandos Rodovič darbai atspindi gėrį ir meilę. Jie primena mylinčios motinos besišypsantį vaiką…
Kalbėdama apie menininkės Žilvinui Radavičiui padovanotą mozaikinį staliuką, teigė, kad pagal magiškus ant stalviršio pavaizduotus simbolius, tai yra dangaus ir žemės angelų dangiškasis staliukas: “-Tai Selestinas. Stalviršio pakraštyje esanti žemės, dangaus ir saulės spalvų kasa turės saugoti šio stalo šeimininką nuo įvairių bėdų…”
Ne mažiau įdomus bei intelektualus yra ir poetas Ponas Aleksandr Sokolovski. Jis mūsų renginyje be galo giliai ir intelektualiai samprotavo apie visa tai, ką daro Žilvino Radavičiaus įkvėpta Radavičių ir Rodovičių gimine. Žavėjosi parodoje eksponuotais skirtingo kolorito artistės Vandos Rodovič kūriniais.
Tai, kad kelių tautų žmonės nuolat yra buriami per kultūrą, yra nuostabu. Tai suteikia galimybių ne tik susipažinti su kitomis kultūromis, broliškų tautų pasaulėžiūra ir vaizduotė. Todėl ši paroda turi tarptautinę reikšmę.
Po renginio žmonės dar ilgai neišsiskirstė. Maloniai bendravo. Svečiai, tarytum susitarę, Žilviną Radavičių apdovanojo knygomis: Juozas Dingelis padovanojo Lietuvai pagražinti draugijos nario Jeronimo Lauciaus filosofinių pamąstymų knygelę “Tu vienintelis gali”, o Tatjana Žeberskienė Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinį “Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai”.
Renginys buvo baigtos dviem labai prasmingom, žmones jungiančiomis dainom lietuvių kalba- “Stovi malūnas prie kelio”, “Giminės”…
“-Netiesa, kad nemylime vieni kitų !”- pridūrė Žilvinas Radavičius.
Radavičių ir Rodovičių giminės vardu Žilvinas Radavičius bei  Vanda Rodovič reiškia nuoširdžią padėką visiems, šį projektą padėjusiems realizuoti ir nušviesti asmenims, Lenkų kultūros namams, žiniasklaidai.

Nuotraukos iš Vytauto Radavičiaus, Irenos Buinickos, Lilijos ir Jono Vasiliauskų archyvo