Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis

Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis

Irena GASPERAVIČIŪTĖ, e-ausra.pl

Gruodžio 11 d. Punsko mokyklos svetainėje posėdžiavo Lenkijos lietuvių bendruomenės taryba. Jos pirmininkas Sigitas Birgelis sušaukė eilinį įstatais numatytą kasmetinį Tarybos posėdį, kurio metu aptarti aktualūs Lenkijos lietuvių reikalai.

LLB valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė trumpai pristatė, kas buvo nuveikta šiais metais, minėjo susirašinėjimą su Centrine egzaminų komisija dėl netinkamų egzaminų užduočių vertimų, „Žiburio“ mokyklos skolos istoriją.

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Aidis Staskevičius pristatė jos veiklos prioritetus. LLJS planuoja tęsti ankstesnių kadencijų pradėtus darbus, rengti tradicinius renginius, tačiau savo prioritetu pasirinko – įtikinti gimnazistus ir jų tėvus, kad verta rinktis Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjų. Šioje srityje LLJS valdyba jau pradėjusi konkrečią veiklą.

Vėliau kalbėta, kaip Lenkijos lietuvių gyvenimą gali paliesti kai kurie Lenkijos Seime svarstomi įstatymai. Vienas jų pavadintas: „Dėl draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką pastatų, objektų ir viešojo naudojimo įrenginių pavadinimuose“. Šis įstatymo projektas atkeliavo iš Senato rūmų. Lenkijos parlamento komitetai pateikė įvairių pataisų bei papildymų, tarp kurių ir tokia: „Kita totalitarine santvarka laikomi fašizmas, vokiškas nacizmas, ukrainietiškas ir lietuviškas nacionalizmas, prūsiškas, rusiškas ir vokiškas militarizmas“.

Iš Petro Maksimavičiaus, aptariusio šį klausimą, išgirdome, kad įstatyme numatytas „ukrainiečių ir lietuvių nacionalizmas“, su kurio apraiškomis bus kovojama, nėra apibrėžtas, tad neaišku, ko galima tikėtis, kas bus vertinama kaip nacionalizmas, o kas ne.

Daug dėmesio skirta naujai švietimo reformai, kuri nuo ateinančių mokslo metų jau bus įgyvendinama. Šia tema pasisakė kiekvienos lietuviškos švietimo įstaigos direktorius. Anot direktorių, sunku vienareikšmiai įvertinti būsimą reformą, bet jau šiuo metu matyti, kad Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje bei Seinų „Žiburyje“ sumažės klasių, mokinių, pamokų, taigi akivaizdu, kad toms mokykloms reforma bus nenaudinga. Tačiau Vidugirių mokykla paaugs iki aštuonių klasių, taip pat Punsko Kovo 11-osios licėjui ši reforma padaugins klasių skaičių. Blogiausia, kad keičiama nusistovėjusi tvarka, vėl reikės naujai leisti visus vadovėlius, dar neaišku, kaip keisis bendrosios mokymo programos.

Posėdžio metu buvo išrinkti kandidatai į LR Seimo ir PLB komisijos narius ir pavaduotojus – Aidis Staskevičius ir Tomas Marcinkevičius, kurių kandidatūras PLB valdybai turi pristatyti LLB valdybos pirmininkė.

Kitais metais vyks LLB Suvažiavimas, o tik jis gali keisti LLB įstatus, taigi per šį Tarybos posėdį apsvarstytos įstatų pataisos.