Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus diena

Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus diena

2022 m. Gegužės 31 d. (antradienį) 13 val. LENKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR PUNSKO VALSČIAUS DIENA  Lietuvos Mokslų  Akademijoje, Gedimino pr. 3 ,Vilnius.

Mielai kviečiame dalyvauti.

PUNSKO DIENA VILNIUJE

2022 m. gegužės 31 d. 13.00 val. Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks Lenkijos lietuvių bendruomenės ir  Punsko valsčiaus diena. Nuoširdžiai kviečiame.

PROGRAMA

13. 10 Įžangos žodis.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys,

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.

13 .10–13. 30 Naujausių „Terra Jatwezenorum“ tomų aptarimas.

LMA Biologijos , medicinos ir geomokslų skyrius akad. Vaidutis Kučinskas,

Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis,

Sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano NAUSĖDOS vardu.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila.

  1. 30–13.45 Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai pietinėje Rytų Prūsijoje.

 LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius akad. Grasilda Blažienė.

13 .45–14. 00 1941 m. Birželio sukilimas 81-ųjų metinių paraštėje.

 Prof. dr.Bronius Makauskas.

  1. 00–14. 10 Diskusijos.

14 .10–14. 50 Meninė programa.

Punsko LKN kapela „Klumpė“ (vad. Arūnas Lekešys, Artūras Pečkaitis)

Punsko LKN vokalinė jaunimo grupė „Balsynėlis“ (vad.  Egidija Grimalauskienė)

  1. 50–15. 30. Kava.

„Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ – turinio ir paskirties požymiu unikalus leidinys, darniai jungiantis mokslo tyrimų ir mokslo žinių sklaidos funkcijas plačių interesų visuomenėje. Jis įvardijamas kaip istorijos paveldo metraštis, tačiau paveldo slenkstį sėkmingai peržengia, nes jungia praeitį ir dabartį. Jis buvo įkurtas Punsko „Aušros“ leidyklos vadovų iniciatyva ir pastangomis 2009 metais. Iki šiol kasmet išleidžiama po tomą, tačiau didėjant publikuojamos medžiagos mastams nuo 2016 metų tomai skeliami į dvi dalis.