Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Lenkijos lietuviai skelbia pavojų

Lenkijos lietuviai skelbia pavojų

Lenkijoje gyvenantys lietuviai skelbia, kad Lenkijos vyriausybė ir toliau diskriminuoja lietuvių tautinių mažumų mokyklas. Jie net nebeabejoja, kad Lenkijos vyriausybė iki kitų metų neparengs naujo tautinių mažumų mokyklų finansavimo modelio.

Pavyzdžiui, Seinų „Žiburio“ gimnazijai Lenkijos vyriausybė skolinga apie 300 tūkst. litų, skolinga ir Seinų savivaldybė. Kaip teigia gimnazijos direktoriaus Algirdas Vaicekauskas, jeigu ne lėšos iš Lietuvos, gimnaziją tektų uždaryti. Kasmet Lietuva skiria 400 tūkst. litų. Direktoriaus manymu Lenkija eina asimiliacijos keliu, kadangi valstybė kaip prioritetinį propaguoja tautinių mažumų švietimą, kur tautinių mažumų kalba mokoma kaip dalykas. Ten, kur gyvena lietuviai, ji neprisideda prie tautinio tapatumo palaikymo.

Grėsminga padėtis ir Punsko valsčiuje. Kovo11-soios bendrojo lavinimo licėjui, gimnazijai ir kaimų lietuviškoms mokykloms trūkstamų lėšas skiria Punsko valsčius, tačiau laiku negavus pinigų kitąmet teks uždaryti dar dvi lietuviškas kaimo mokyklas.

Lenkija pažadėjo nuo 2013-ųjų sukurti naują finansavimo modelį tautinių mažumų mokykloms ir skirti daugiau pinigų.

Rugpjūčio 7 dieną Vilniuje prasidėjusiame Pasaulio lietuvių bendruomenių Seimo suvažiavime bus pasiūlyta Seimui priimti rezoliuciją dėl švietimo Lenkijoje.

Šaltinis: www.alkas.lt

„Punskas.pl“ nuotr.