Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Lenkijoje veiklą pradeda šeštoji Lietuvos garbės konsulė

Lenkijoje veiklą pradeda šeštoji Lietuvos garbės konsulė

Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Loreta Zakarevičienė 2012 m. rugsėjo 5 dieną naujajai Lietuvos garbės konsulei Olštyne Uršulai Lech perdavė užsienio reikalų ministro Audroniaus Ažubalio pasirašytą konsulinį patentą ir egzekvatūrą (leidimą dirbti), oficialiai suteikiančius teisę vykdyti garbės konsulo pareigas.

Susitikime taip pat tartasi dėl garbės konsulato Olštyne atidarymo datos, aptarti artimiausi konsulės darbai.

Rugsėjo 25 d. L. Zakarevičienė ir naujoji garbės konsulė vyks į Unguros miestą, kur tarsis dėl atminimo lentos, skirtos žymiai lietuvių rašytojai Ievai Simonaitytei, įrengimo.

U. Lech yra pirmoji Lietuvos garbės konsulė Lenkijos šiaurės rytuose esančiame Olštyno mieste ir šeštoji šioje šalyje.

Garbės konsulai, remdamiesi tarptautinėmis sutartimis, susitarimais su buvimo valstybe ir kitais toje valstybėje galiojančiais teisės aktais, vykdo konsulines funkcijas, gina Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje, prisideda prie draugiškų dvišalių santykių vystymo.

Lietuvos URM inf.

http://www.nemunas.info

Nuotraukoje: L. Zakarevičienė (kairėje) įteikia oficialius dokumentus U. Lech