Pagrindinis puslapis Sena Voruta Lenkijoje uždaromos lietuviškos mokyklos, teigia vietos lietuvių spauda

Lenkijoje uždaromos lietuviškos mokyklos, teigia vietos lietuvių spauda

Lenkijos lietuviai neteks kelių švietimo įstaigų – Seinų valsčiuje dvi mokyklos bus uždarytos, o viena – reorganizuota, informuoja IPA-BNS.
Pasak Lenkijos lietuvių leidinio "Aušra", sausio pabaigoje Seinų valsčiaus taryba nutarė uždaryti Aradnininkų ir Lumbių mokyklas bei reorganizuoti Krasnagrūdos mokyklą. Pastarojoje švietimo įstaigoje liks tik 3 klasės.
"Aušros" teigimu, lietuviškos mokyklos uždarinėjamos nežiūrint į tai, kad netrukus Lietuva ir Lenkija taps Europos Sąjungos narėmis, "kai vis aiškiau ir stipriau pabrėžiama, jog gerai organizuotas lietuviškas švietimas yra lietuvių išlikimo garantas".
"O juk švietimas yra lemiamas veiksnys lietuvių tautinei mažumai išlikti", – pastebi "Aušra".
Leidinyje teigiama, kad Lenkijos lietuvių organizacijos nusiuntė laišką Lietuvos premjerui Algirdui Brazauskui, kuriame prašoma padėti išsaugoti lietuvių švietimą Lenkijoje.
"Iki šiol Lenkijos valstybė nesukūrė veiksmingo Lenkijos lietuvių švietimo išlaikymo modelio. (…) Skaudu, kad tai vyksta Lietuvos ir Lenkijos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties 10-mečio minėjimo išvakarėse", – rašoma Lenkijos lietuvių laiške A.Brazauskui.
Laiške siūloma tarpvalstybinės sutarties 10-mečio minėjimo proga įmūryti lietuviškos mokyklos Seinuose kertinį akmenį, kuris liudytų minėto dokumento istorinę reikšmę Lenkijos lietuviams bei garantuotų lietuvių išlikimą Suvalkų krašte.
Tarpvalstybinės sutarties pasirašymo dešimtmetį Lietuva ir Lenkija minės balandį.
Tuo tarpu nors Punsko valsčiuje lietuviškos mokyklos nėra uždaromos, joms trūksta lėšų.
Valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas sakė, kad kitiems mokslo metams trūksta 731 tūkst. zlotų (apie 520 tūkst. litų), kuriuos tikimasi gauti iš Lenkijos vyriausybės.
Seinų ir Punsko valsčių, kur kompaktiškai gyvena daug lietuvių, lietuviškoms mokykloms uždarymas gresia ne pirmą kartą, pastarąjį kartą – praėjusiais metais.
Tuomet Lenkijos lietuvių bendruomenės iniciatyva mokyklos protesto ženklan buvo iškėlusios Lenkijos valstybines vėliavas su juodais gedulo kaspinais. Apie sunkią lietuvių švietimo Lenkijoje padėtį buvo informuoti Lietuvos ir Lenkijos vadovai, ir bendromis pastangomis pinigų lietuvių švietimui Lenkijoje buvo rasta.
Netoli Lietuvos sienos esančiuose Lenkijos valsčiuose lietuviai kai kur sudaro vietos gyventojų daugumą. Pavyzdžiui, Punsko valsčiuje jie sudaro per 80 proc. gyventojų, Seinų valsčiuje – iki trečdalio gyventojų yra lietuviai.

Naujienos iš interneto