Pagrindinis puslapis Uncategorized Leidinys „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“

Leidinys „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“

2010 m. sukako 90 metų, kai buvo pasirašyta Suvalkų sutartis tarp Lietuvos ir Lenkijos, sulaukusi ir tebesulaukianti prieštaringų atgarsių ir vertinimų.

Šio jubiliejaus proga Suvalkuose įvyko tarptautinė mokslinė konferencija „Suvalkų sutartis: faktai ir interpretacijos“, kurioje pranešimus skaitė Lietuvos ir Lenkijos istorikai. Dešimtyje perkaitytų pranešimų dalykiškai ir konstruktyviai išdėstyti Suvalkų derybų, sutarties pasirašymo ir jos sulaužymo momentai, aptarti tuometiniai abiejų šalių tarpusavio santykiai, tarptautinės bendruomenės vaidmuo sprendžiant teritorinius ginčus, analizuotos ano meto sąsajos su dabartimi.

Abiejų šalių mokslininkai sutarė išleisti konferencijoje skaitytus pranešimus atskiru leidiniu lenkų ir lietuvių kalbomis. Taip pateiktas mokslinis Lietuvos ir Lenkijos istorikų Suvalkų sutarties vertinimas ir jo interpretacijos padės pagrindą nuosekliam šios problemos nagrinėjimui. Tuo pačiu tai plėtos Lietuvos ir Lenkijos valstybių bendradarbiavimą, stiprins istorikų profesinius ryšius.

Knygą išleido „Versus aureus“ leidykla 1 000 egzempliorių tiražu, 450 puslapių, lietuvių ir lenkų kalbomis. Knyga iliustruota archyvinėmis nuotraukomis. Leidinio partneriai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, LR Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos istorijos institutas, Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas, Lenkijos kultūros ir tautinio paveldo ministerija.

Leidinio pristatymas vyks 2012 m. gegužės 4 d., penktadienį, 15 val., Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius)

Kvietimas_Suvalku-sutartis

Kultūros paveldo departamento informacija

www.bernardinai.lt