Pagrindinis puslapis Lietuva Jubiliejai Lapkričio 23 d. – signataro, vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas

Lapkričio 23 d. – signataro, vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas

Kviečiame dalyvauti 2016 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį) Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo Pirmininko, vyskupo Justino Staugaičio 150-osioms gimimo metinėms skirtuose renginiuose Lietuvos Respublikos Seime:

10.30 val. – parodos „Lietuvos Nepriklausomybė – nuolatinis budėjimas: Justinui Staugaičiui –150“ atidaryme Vitražo galerijoje (Seimo I rūmai);

11.15 val. – mokslinėje konferencijoje „Dvasininkas valstybės kūrimo darbe: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, Seimo Pirmininkui, vyskupui Justinui Staugaičiui – 150“ Kovo 11-osios Akto salėje (Seimo I rūmai).

Norintys dalyvauti turi užsiregistruoti adresu www.lrt.lt/registracija. Registracija vyks iki lapkričio 21 d.

Konferencijos programa:

11.15–11.30 val.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko prof. Viktoro Pranckiečio sveikinimo žodis, Darbo grupės Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvos Respublikos Seime programai parengti pirmininko Raimundo Paliuko žodis.

11.30–11.50 val.

Justinas Staugaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Pranešėja – dr. Vilma Bukaitė (Signatarų namai).

11.50–12.10 val.

Kunigo Justino Staugaičio pasaulietinės pasijos: tauta, politika, diplomatija. Pranešėjas – dr. Algimantas Kasparavičius (Lietuvos istorijos institutas).

12.10–12.30 val.

Kunigas Justinas Staugaitis ir parlamentinio Lietuvos gyvenimo realijos 1920–1926 m. Pranešėjas – dr. Artūras Svarauskas (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas).

12.30–12.50 val.

Justinas Staugaitis ir jo aplinka politinių sąjungininkų bei oponentų akimis parlamentinėje ir prezidentinėje Lietuvoje. Pranešėjas – doc. dr. Mindaugas Tamošaitis (Lietuvos edukologijos universitetas).

12.50–13.10 val.

Diskusijos.

13.10–14 val.

Kavos pertrauka.

14–14.20 val.

Justinas Staugaitis – pirmasis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras. Pranešėjas – Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta.

14.20–14.40 val.

Justinas Staugaitis – katalikiškųjų draugijų kūrėjas. Pranešėjas – dr. Algimantas Katilius (Lietuvos istorijos institutas).

14.40–15.00 val.

Dvasininkija ir Bažnyčios istorija 9–12 klasių Lietuvos mokykliniuose istorijos vadovėliuose. Pranešėjas – dokt. Algis Bitautas (Lietuvos edukologijos universitetas).

15.00–15.20 val.

Diskusijos.