Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Lapkričio 2 d. bus bandoma dar kartą atverti genocido bylą

Lapkričio 2 d. bus bandoma dar kartą atverti genocido bylą

2012 m. lapkričio 2 d., penktadienį, 9 val. Kauno apygardos teisme (Adresas: A. Mickevičiaus g. 18, Kaunas) vyks genocido baudžiamosios bylos nagrinėjimas.

Byloje kaltinimai pateikti buvusiems KGB pareigūnams – seržantei Jadvygai Kuprėnienei ir leitenantui, operatyvinių pavedimų darbuotojui Iljai Vorobjovui dėl dalyvavimo Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko–Vanago ir partizanės, jo žmonos Birutės Mažeikaitės Ramanauskienės suėmimo operacijoje 1956 m. spalio 12 d.

Remiantis 1956 m. gruodžio 7 d. SSRS KGB įsakymu Nr. 0171 Ramanauskų arešto vykdytojai srž. J.Strabeikaitė (Kuprėnienė) ir ltn. I. Vorobjovas apdovanoti piniginėmis premijomis. Tai rodo pačios operacijos ir joje dalyvavusių asmenų svarbą SSRS KGB.

Byla teismui buvo perduota 2011 m. pavasarį po beveik dvidešimt metų vykusio ikiteisminio tyrimo. Į pirmąjį teismo posėdį neatvykus kaltinamajai Jadygai Kuprėnienei ir nepateikus jokių neatvykimą pagrindžiančių dokumentų, Teisėjų kolegija priėmė nutartį atvesdinti ją priverstinai.

Antrą kartą teismui bandant atversti šią bylą, buvo pateikta medicininė pažyma, kad kaltinamoji negali dalyvauti posėdyje dėl ligos. Teismas nusprendė kaltinamajai skirti medicininę ekspertizę ir išsiaiškinti, ar J.Kuprėnienė dėl sveikatos būklės gali dalyvauti teismo posėdžiuose. Teismo medicinos ekspertizės akto išvados patvirtina, kad kaltinamoji J.Kuprienienė gali atvykti į teismą ir būti apklausiama.

2012 m. spalio 1 d. kaltinamoji trečią kartą nepasirodė Teismo posėdyje ir nepateikė jokių neatvykimą pagrindžiančių dokumentų. Teisėjų kolegija dar kartą priėmė nutartį kaltinamąją atvesdinti priverstinai.

2012 m. lapkričio 2 d. TEISMO POSĖDIS ATVIRAS.

1956 m. spalio 12 d. įvykdžius KGB operaciją, A. Ramanauskas buvo įkalintas KGB kalėjime Vilniuje. Ten tą pačią dieną tardymų metu itin žiauriai sužalotas – supjaustytas, subadytos akys. LTSR MVD kalėjimo chirurginio skyriaus darbuotojų akte rašoma: „Kalinys Ramanauskas Adolfas <…> pristatytas į kalėjimo Nr. l chirurginį skyrių <…>itin sunkioje būklėje. Į klausimus neatsakinėja, be sąmonės, periodiški visų kūno galūnių raumenų traukuliai. Pulsas vos juntamas, minkštas kr. spaudimas 60/40 mm Hg. Ligonis visas kruvinas.<…> Pooperacinė diagnozė: Trauminis šokas. <…> Aštrus kraujoplūdis. Durtinės žaizdos. <…> Tardymas galimas (sėkmingai gydant) po 2–3 savaičių.“

Apgydytas partizanų vadas dar metus brutaliai fiziškai ir psichologiškai kankintas. Galiausiai neteisėtos sovietų okupacinės valdžios – Aukščiausiojo teismo 1957 m. rugsėjo 24-25 d. nuteistas mirties bausme ir tų pačių metų lapkričio 29 d. nužudytas, t. y. fiziškai sunaikintas kaip atskiros politinės grupės – pasipriešinimo sovietų okupacijai narys.

Jo žmona, partizanė Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė po sadistiškų tardymų ir kankinimų buvo nuteista kaip atskiros politinės grupės – pasipriešinimo sovietų okupacijai narė. Totalitarinio režimo represijas patyrė lageriuose tolimoje atšiaurioje Kemerovo srityje. Atlikusi bausmę, grįžo į Lietuvą.

Nepriklausomybės metais pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl okupantų įvykdyto Ramanauskų arešto, tiesioginė tų įvykių dalyvė ir nukentėjusioji Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė mūsų teisėsaugos nebuvo nė karto apklausta. Lietuvos partizanė mirė 1996 m.