Landsbergis.lt žiniatinklis

Tylus ir pasišventęs Lietuvos darbininkas

Be galo liūdna – mirė Antanas Račas. Kelmės krašto siela, šviesuolis žmonių
žadintojas ir tikinčiųjų teisių gynėjas sovietinio persekiojimo laikais,
vokiečių kalbos ir lietuvybės mokytojas, Atgimimo veikėjas ir Lietuvos
Sąjūdžio organizatorius, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo
deputatas, AT pirmininko įgaliotas diplomatas – pirmas ad hoc pasiuntinys
Vokietijoje – Hiutenfelde ir Bonoje…

Plačiau: http://landsbergis.lt/lt/articles/category/5

Žinių nekompetencija

Šią savaitę Europos Parlamentas priėmė dokumentą dėl gėjų, lesbiečių ir kitų
seksualinių mažumų žmogaus teisių apsaugos. Iš trijų versijų, kraštutinės
(U. Lunaček) nė nebalsavus, priimta nuosaiki rekomendacinė, kurią
kolektyviai suredagavo Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų),
socialdemokratų, liberalų, žaliųjų ir kairiųjų politinės grupės.
Rezoliucijos laukta su kai kuriomis įtampomis, gal todėl ir Lietuvoje
pasirodė nervingų, net nekompetentingų, žmones klaidinančių informacijų.

Plačiau: http://landsbergis.lt/articles/view/1864

Ne visiems ir ne visur svarbu kankinimai

Europos Parlamente nūnai rengiamas ir svarstomas socialdemokratės Veronikos
de Keyser pranešimas dėl kankinimų panaikinimo pasaulyje. Šiandien projektas
buvo svarstomas Užsienio reikalų komitete. Jo narys Vytautas Landsbergis
pasiūlė papildyti pranešimą rašytine nuostata, kad kankinimai, ypač suimtų
politinių oponentų, turi būti tiriami ir baudžiami visur, kur bevyktų. Kaip
žinomus pavyzdžius jis nurodė S. Magnickio mirtino nukankinimo Maskvoje
atvejį ir pastaruosius Kijevo protestuotojų grobimus bei kankinimus, kuriuos
vykdo vyriausybinis „Berkuto“ dalinys.

Plačiau: http://landsbergis.lt/articles/view/1863