Pagrindinis puslapis Sena Voruta Laisvės premija – monsinjorui A. Svarinskui

Laisvės premija – monsinjorui A. Svarinskui

Los Andželo (JAV) lietuvių bendruomenė (LB) iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 92-ąsias metines. JAV LB Vakarų apygardos ir Los Andželo LB apylinkės organizuotas renginys, vykęs 2010 metų vasario 21 dieną, pasižymėjo iškilių svečių gausumu; buvo pagerbti ir apdovanoti savo darbais tautai nusipelnę išeivijos lietuviai bei svečias iš Lietuvos.
 
Per minėjimą penktą kartą buvo paskelbtas Laisvės premijos laureatas. Šio apdovanojimo steigėjas JAV LB Los Andželo apylinkės pirmininkas daktaras Rimtautas Marcinkevičius tūkstančio JAV dolerių premiją ir diplomą šįmet įteikė Los Andžele viešėjusiam monsinjorui Alfonsui Svarinskui: „Su pagarba ir pasididžiavimu už kovą su okupantais dėl Bažnyčios, tikėjimo ir Lietuvos laisvės, už pasiaukojamą darbą atkuriant ir stiprinant Lietuvos valstybę.“ Dr. R. Marcinkevičius pasveikino monsinjorą A. Svarinską ir Lietuvių fronto bičiulių Vilniaus skyriaus pirmininko Andriaus Tučkaus vardu.
 
Nuo 2006 metų įsteigta premija siekiama pagerbti tautine patriotine veikla Lietuvai ir lietuvių tautai nusipelniusius asmenis. Veikia ir Laisvės premijos fondas, kuriam gali aukoti visi norintieji. Pirmąja Laisvės premija buvo apdovanota (po mirties) sausio 13-ąją žuvusi Loreta Asanavičiūtė. 2007-aisiais ji skirta už tarnybą ir darbą Tėvynės labui Baltarusijoje žuvusiam Valstybės saugumo departamento karininkui ir diplomatui Vytautui Pociūnui. 2008 metais apdovanoti du laureatai: JAV LB Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė – už kovą prieš lietuvių bažnyčių naikinimą JAV ir dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius Valdas Vasiliauskas – už laisvą ir demokratišką publicistiką. Praėjusiais metais Laisvės premija buvo įteikta seseriai Nijolei Sadūnaitei už nenuilstamą kovą ginant žmogaus teises ir laisvę.
 
Vietos LB narių lydimas A. Svarinskas nuvyko į JAV prezidento Ronaldo Reagano biblioteką Simi Valley mieste (Los Andželo priemiestis). Būtent dėl šio JAV prezidento vykdomos politikos A. Svarinskui 1988 metais pavyko ištrūkti iš sovietų lagerio. Per vizitą monsinjoras dovanojo R. Reagano bibliotekos direktoriui savo nuotrauką, kurioje jis vilki konclagerio uniformą. Ta pati A. Svarinsko uniforma dabar eksponuojama R. Reagano bibliotekoje. Čia pristatoma ir daugiau lietuviškų dovanų: monsinjoro bendražygės, sesers Nijolės Sadūnaitės nuotrauka, Sibiro maldaknygė ir Lietuvos jaunimo sąjungos laiškas, kuris buvo išspausdintas pogrindiniame Lietuvos leidinyje „Juventus Academica“, sveikinant prezidentą R. Reiganą išrinkimo į prezidentus antrajai kadencijai proga.
 
Pietų Kalifornijoje paskutinę vasario savaitę viešėjęs monsinjoras A. Svarinskas lankėsi ir Los Andželo Šv. Kazimiero šeštadieninėje lituanistinėje mokykloje, kurioje mokosi apie 140 lietuviukų. Svečias padovanojo moksleiviams atvirukų su Vyčio ženklu ir entuziastingai papasakojo apie savo įspūdingus išgyvenimus siekiant Lietuvos nepriklausomybės.
 
A. Svarinskas taip pat kalbėjo per Los Andželo LB surengtą vakarą, aukojo iškilmingas Vasario 16-osios minėjimo Mišias.
 
Specialiai LŽ iš Los Anželo | „Lietuvos žinios“
 
„Lietuvos žinių“ nuotr.
 
 
Nuotraukoje: Mons. A. Svarinskas (kairėje)

Naujienos iš interneto