Pagrindinis puslapis Sena Voruta Laikraščio „Voruta“ vyr. redaktoriui

Laikraščio „Voruta“ vyr. redaktoriui

Jūsų laikraštyje 2010-09-04 Nr. 17 A. Svarinsko straipsnyje „Laisvės kovotojai ir visi Lietuvos patriotai, laukiame Jūsų dėmesio ir supratimo“ parašyta: ,, Buvę kolaborantai vis įžūliau niekina laisvės kovotojus. Dabar kuriamas AMB (Algirdo Mykolo Brazausko) kultas.

Kaišiadorių seniūnė L. Katelevskienė sukvietė pasitarimą dėl AMB atminimo įamžinimo. Vienas seniūnaitis Virgilijus Urbonavičius pasiūlė Kaišiadoris pavadinti Brazausko vardu. Kyla mintis – ar šis žmogus yra silpnaprotis ar nusikaltėlis…“ pateikti neteisingi faktai. Pasitarimą kviečiau ne aš, nes nuo birželio 29 d. iki liepos 30 d. buvau kasmetinėse atostogose. Seniūnaičių pasitarimą dėl kaišiadoriečių Vienybės dienos ir Kaimynų vakaronių – renginių, skirtų Kaišiadorių vietovardžio paminėjimo 420-ečiui – (ne AMB vardo suteikimo Kaišiadorims, kaip rašo A. Svarinskas ) – organizavo mano pareigas laikinai ėjusi mano pavaduotoja. Jos buvau prašiusi, kad pasitarimo datą praneštų ir man, tad pasitarime su seniūnaičiais dalyvavau. Pasitarime ir kalbėjome apie minėtus renginius. Kartu, kaip ir kiekviename seniūnaičių pasitarime, kalbėjome apie miesto aktualijas, problemas, jų sprendimo būdus bei galimybes. Tarp kitų aktualijų seniūnaitis V. Urbonavičius su kolegomis seniūnaičiais pasidalijo savo nuomone dėl velionio Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento (Kaišiadorių Garbės Piliečio) A. Brazausko atminimo įamžinimo.

Oficialiai pasiūlymus dėl LR Prezidento A. M. Brazausko atminimo įamžinimo kaišiadoriečiai buvo kviečiami teikti ne seniūnijoje. Apie tai yra informacija rajono savivaldybės interneto svetainėje. Cituoju:

Vertindami vieno iškiliausių nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmečio politikų, buvusio LR Prezidento, Seimo pirmininko, Vyriausybės vadovo Algirdo Mykolo Brazausko darbo nuopelnus ir atsižvelgdami į tai, kad Kaišiadoryse jis augo ir mokėsi, svarstome, kaip pagarbiai įamžinti jo atminimą.

Kviečiame Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojus iki š. m. rugpjūčio 2 d. teikti pasiūlymus, kurią Kaišiadorių miesto gatvę ar kitą vietą pavadinti Lietuvos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko vardu. Pasiūlymus galite teikti: el. p. edita.levansaviciute@kaisiadorys.lt, tel. 8 346 20443, 8 656 01 718.
 http://www.kaisiadorys.lt/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=17&limitstart=34

Manau, kaip kad yra įteisinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, demokratinėje Lietuvos valstybėje visi turi teisę pareikšti savo nuomonę ir visi turi teisę gauti tik teisingą informaciją. Taip pat niekas negali būti persekiojamas ir įžeidinėjamas dėl savo tolerantiškai išreikštos ir kitų piliečių neįžeidžiančios nuomonės.

Taip pat manau, kad žiniasklaida, nepatikrinusi informacijos, gali ją platinti.

Deja, neteisingi ir nepatikrinti faktai pateikti ne tik „Vorutoje,“, jie buvo atspausdinti laikraštyje „Atspindžiai“ bei interneto tinklalapyje www.delfi.lt. Todėl prašau Jūsų atspausdinti šį mano laišką.

P. S. Turiu savo nuomonę dėl Jo Ekscelencijos LR Prezidento A. M. Brazausko atminimo įamžinimo Kaišiadorių mieste, tačiau nė vienas iš čia paminėtų leidinių (taip pat „Voruta“ ir A. Svarinskas) jos neklausė.

Nuo redakcijos:

Redakcija atsiprašo p. Laimos Katelevskienės, jos šeimos ir skaitytojų dėl neteisingų žinių paskelbimo.

Voruta. –  2010, rugs. 18, nr. 18 (708), p. 16.