Pagrindinis puslapis Kultūra Kvietimas skirti dėmesio etninei kultūrai savivaldybių strateginiuose planuose

Kvietimas skirti dėmesio etninei kultūrai savivaldybių strateginiuose planuose

Kvietimas skirti dėmesio etninei kultūrai savivaldybių strateginiuose planuose

www.voruta.lt

Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba) siekia, kad etninei kultūrai – visos tautos sukurtai, iš kartos į kartą perduodamai ir nuolat atnaujinamai kultūros vertybių visumai, padedančiai išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą būtų skiriamas deramas dėmesys Lietuvos savivaldybėse.  

Todėl Taryba kreipiasi į Lietuvos savivaldybes rekomenduodama etninę kultūrą įtraukti į šiuo metu rengiamus naujus savivaldybių strateginės veiklos planus, juose numatant teisines, organizacines, ekonomines ir finansines priemones, kuriomis būtų garantuojamas gyvosios tradicijos tęstinumas, etninės kultūros vertybių kūrimas, kaupimas, apsauga, tyrinėjimas ir populiarinimas.

Daugiau žinių Etninės kultūros globos tarybos svetainėje: www.ekgt.lt

EKGT informacija