Pagrindinis puslapis Uncategorized Kviečiame teikti kandidatus užsienio lietuvių mokslo premijoms

Kviečiame teikti kandidatus užsienio lietuvių mokslo premijoms

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras užsienio lietuvių mokslo premijoms. Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet numatoma apdovanoti tris užsienio lietuvius mokslininkus.

Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Mokslo premijų konkurse gali dalyvauti lietuvių kilmės ar Lietuvos Respublikos pilietybę turintys mokslininkai, gyvenantys užsienyje. Kandidatus gali teikti užsienio lietuvių bendruomenės bei Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti mokslininkai savo iniciatyva.

Atsižvelgiant į kandidatų mokslinius pasiekimus šiemet numatoma skirti tris premijas: už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje, už viso gyvenimo nuopelnus mokslui, taip pat už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą. Premijos dydis – 3 800 eurų.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau devinti metai. Iki šiol premijas yra gavę 29 mokslininkai.

Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu +370 5 2612077.

Daugiau informacijos apie konkursą galima rasti: http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai .

Kontaktai pasiteiravimui: Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyr. specialistė Aušra Gribauskienė, tel. 219 1170, el. p.: ausra.gribauskiene@smm.lt .

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt