Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Kviečiame dalyvauti seminare-diskusijoje „Lenkų ir Lenkijos vaidmuo lietuvių tautos ir jos savarankiško valstybingumo kūrimo ir stiprinimo kelyje“

Kviečiame dalyvauti seminare-diskusijoje „Lenkų ir Lenkijos vaidmuo lietuvių tautos ir jos savarankiško valstybingumo kūrimo ir stiprinimo kelyje“

„Lenkų ir Lenkijos vaidmuo lietuvių tautos ir jos savarankiško valstybingumo kūrimo ir stiprinimo kelyje“.

Renginys vyks š.m. gegužės 20 d. (antradienį) 

nuo 13 val. LR Seimo III rūmų I aukšte

Europos informacijos biure.

Įėjimas be leidimo iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos pusės.

Seminaras – diskusija skirta istoriko dr. Algimanto Liekio knygoje „Svetimi lietuvių namuose“ pateikiamiems tyrimų rezultatams ir išvadoms bei jų reikšmei  šiandienos gyvenimui aptarti, kaip: lietuvių ir lenkų tautų ir jų valstybių ribų raida; didžiosios Lietuvos valstybės pavertimo Lenkijos provincija priežastys; lenkinimas lietuvių tautos žemėse; Lenkijos imperialistinės užmačios prieš nepriklausomą tarpukario  Lietuvą; okupacijų metų lenkų ir jų pogrindžio vykdytos antilietuviškos veiklos priežastys; lietuvių Tauta – Lietuvos suverenas; lietuviai – autochtonai sūduvių ir prūsų žemėse; lenkai „tautinė bendrija“ ar „tautinė mažuma“ Lietuvoje; lenkų „autonomininkų“ išdavikiška veikla Kovo 11 – osios Lietuvoje  ir t.t.

Šiais ir panašiais klausimais pranešimą skaitys knygos autorius, dr. Algimantas Liekis.

Diskusijoje  dalyvaus: akad. Zigmas Zinkevičius, akad. Romualdas Grigas, rašytojas Jonas Užurka, signataras, dr. Romualdas Ozolas, LR Seimo narys prof. Povilas Gylys, prof. Kazimieras Garšva, Nijolė Balčiūnienė,  istorikai Vytautas Sinica, Tomas Baranauskas, dr.  Vytautas Rubavičius, Arūnas Eigirdas, Artūras Merkys ir kiti.

Seminarą – diskusiją ves LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, akad. Romualdas Grigas ir politikas Gintaras Songaila.

Organizatoriai

Informacija: m.t. 861225282, 861619417, e –p Algisl@rygveda.lt