Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kvieciame dalyvauti liepos 6-7 d.

Kvieciame dalyvauti liepos 6-7 d.

Lietuvos dailės muziejus maloniai kviečia Jus Į 2006 M. LIEPOS 6-AJAI – VALSTYBĖS (MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENAI BEI UNESCO PASAULIO PAVELDO 30-AJAI SESIJAI SKIRTUS RENGINIUS
TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE
ARSENALO G. 3A
Informacija tel. 212 18 13, 260 89 47, 8 615 219 39
www.muziejai.lt; www.ldm.lt; www.lietuvospilys.lt; www.lvr.lt
LIEPOS 6 D., KETVIRTADIENĮ 16.00 VAL. PARODOS LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS IR LENKIJOS KARALIUS ALEKSANDRAS, SKIRTOS VALDOVO MIRTIES 500 METŲ SUKAKČIAI, ATIDARYMAS IR
ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS ĮSIGYTŲ BEI DOVANOTŲ VERTYBIŲ EKSPOZICIJOS PRISTATYMAS
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui (1492–1506) ir Lenkijos karaliui (1501–1506) Aleksandrui (1461–1506) skirta paroda siekiama į istorinę savimonę sugrąžinti vieno Gediminaičių-Jogailaičių dinastijos atstovų vardą, aktualizuoti šio valdovo veiklą bei nuopelnus valstybei ir visuomenei platesniame Europos tarptautinės politikos peripetijų bei kultūros raidos kontekste. Atkreipiamas dėmesys į Aleksandro įtaką Lietuvos sostinės ir didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniuje plėtrai. Didaktinio pobūdžio parodoje eksponuojami originalūs dokumentai, dailės kūriniai ir jų faksimilės iš Lietuvos bei užsienio kultūros paveldo institucijų, Valdovų rūmų radiniai. Paroda, sumanyta kaip Taikomosios dailės muziejuje veikiančios ilgalaikės ekspozicijos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ 2006 m. atnaujinimo projektas, skiriama Aleksandro mirties 500-osioms metinėms. Ji veiks iki 2007 m. liepos 1 d.
Muziejaus lankytojams taip pat pristatoma atkuriamiems Valdovų rūmams įsigytų ir dovanotų vertybių ilgalaikė atnaujinta ekspozicija, papildyta keliomis dešimtimis XV–XVII a. istorinių baldų, vertingų gobelenų, tapybos ir grafikos kūrinių, dramblio kaulo, metalo bei porceliano dirbinių. Visos šios vertybės ateityje papildys Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų reprezentacinius interjerus.
17.00 VAL.
RENESANSO IR BAROKO SENOSIOS MUZIKOS KONCERTAS
(RENGIA „BANCHETTO MUSICALE“)
LIEPOS 7 D., PENKTADIENĮ
16.00 VAL.
TARPTAUTINĖS PARODOS
LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
ISTORINĖS VĖLIAVOS IR ŽEMĖLAPIAI
ATIDARYMAS
Tarptautinėje parodoje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai“ pirmą kartą Lietuvos ir užsienio kultūrinei visuomenei pristatomi unikalūs Lietuvos valstybės ženklai – XVII–XVIII a. vėliavos bei žemėlapiai, saugomi Švedijos Armijos muziejuje bei Karo archyve. Rodomos trys dešimtys vėliavų (originalų ir sunykusių vėliavų faksimilių) yra XVII a. viduryje bei XVIII a. pradžioje karų metu švedų kariuomenės Lietuvoje paimti trofėjai. Čia taip pat galima pamatyti tuo pačiu laikotarpiu sukurtas dvi dešimtis unikalių žemėlapių, sudarytų švedų kariuomenės žvalgų, vertingų grafikos kūrinių, Biržų pilies įtvirtinimų planų. Lietuvos ir Švedijos istorinius ryšius europinių procesų kontekste aktualinanti bei užsienyje pasklidusią istorinės lituanistikos medžiagą pristatanti paroda yra Vilniuje vykstančios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 30-osios jubiliejinės sesijos renginys. Paroda veiks iki 2006 m. spalio 15 d.
Parodų rengėjai
Lietuvos dailės muziejus
Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Valdovų rūmų paramos fondas
Vilniaus universiteto biblioteka
Armijos muziejus, Stokholmas, Švedija
Švedijos karo archyvas, Stokholmas
Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje
Parodos mecenatai
Valdovų rūmų paramos fondas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
AB „Lietuvos dujos“

Naujienos iš interneto