Pagrindinis puslapis Uncategorized Kviečiama siūlyti kandidatus 2014 m. geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms

Kviečiama siūlyti kandidatus 2014 m. geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms

Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus 2014 metų geriausių bibliotekininkų vardams ir premijoms. Metų geriausių bibliotekininkų vardų ir premijų tikslas – įvertinti bibliotekininkų  nuopelnus Lietuvos kultūrai bei paskatinti juos aktyvesnei profesinei veiklai. Vardai ir premijos skiriamos už reikšmingiausius darbus bibliotekų veikloje ir išskirtinius profesinius laimėjimus per praėjusius kalendorinius metus bibliotekininkams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose bibliotekose.

2015 metų balandžio mėnesio pabaigoje, Lietuvos bibliotekų savaitės metu, Kultūros ministerija, remdamasi Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatais, patvirtintais kultūros ministro 2008 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-173,  planuoja suteikti trijų rūšių Metų geriausių bibliotekininkų vardus ir tris nustatyto dydžio premijas:

Metų geriausio bibliotekininko vardą ir 1330 Eur (35 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją;
Metų geriausio jaunojo bibliotekininko vardą (iki 35 metų) ir 1254 Eur (33 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją;
Metų geriausio bibliotekos vadovo vardą ir 1330 Eur (35 bazinių socialinių išmokų dydžio) premiją.

Kandidatus Metų geriausiems bibliotekininkų vardams ir premijoms gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, veikiantys švietimo ir kultūros srityje. Siūlant kandidatą turi būti pateikti šie dokumentai:

rekomendacija kandidatui, nurodant siūlomą suteikti vardą;
kandidato gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;
kandidato 2014 metų profesinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymas, atsižvelgiant į Nuostatų 12 punkte išvardintus kriterijus;
papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų 10 punktu, pagal kurį Lietuvos bibliotekų taryba teikia pasiūlymus dėl Metų geriausių bibliotekininkų vardams suteikti ir premijoms gauti kalendorinių metų prioritetų, bei atsižvelgiant į tai, kad 2014 metai buvo paskelbti Šeimos metais, prioritetas skiriamas kandidatams už bibliotekinės bendruomenės telkimą, bibliotekų ir bibliotekininkų profesijos matomumo didinimą ir atstovavimą bei už inovatyvių paslaugų šeimoms kūrimą ir plėtojimą.

Pateiktus pasiūlymus vertins bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimų eksperto ir konsultanto funkcijas atliekanti Lietuvos bibliotekų taryba, remdamasi šiais kriterijais:

kandidato indėlis kuriant Lietuvos informacinę visuomenę ir plėtojant bibliotekų veiklą;
kandidato naujų bibliotekų paslaugų tobulinimo iniciatyvos, vartotojų pripažinimas;
naujų darbo metodų taikymas, geros bibliotekų veiklos patirties sklaida Lietuvoje;
kandidato indėlis išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas, tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus;
kandidato indėlis išsaugant kultūros vertybes, puoselėjant tradicijas, tyrinėjant bibliotekų istorijos faktus;
parengtos publikacijos profesinėje spaudoje, metodinės rekomendacijos ir skaityti pranešimai apie bibliotekų veiklą Lietuvos ir užsienio konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
aktyvus Lietuvos bibliotekų atstovavimas užsienyje, dalyvavimas tarptautinių asociacijų veikloje.

Pasiūlymai turi būti pateikti arba išsiųsti paštu iki 2015 m. balandžio 17 d. šiuo adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius. Siunčiant paštu ant voko turi būti užrašyta – 2014 metų geriausių bibliotekininkų vardo konkursui.

Pasiteiravimui tel. (8 5) 219 34 16, erika.buivydiene@lrkm.lt

commons.wikimedia.org  nuotr.