Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Kuriamas filmas „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą”. Nesėkmingas prasiveržimas į Vakarus

Kuriamas filmas „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą”. Nesėkmingas prasiveržimas į Vakarus

Iš kairės: Edvinas Krakauskas (Antanas Kvedaravičius-Šeškas), Tomas Senda (Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas), Jurgita Stankauskaitė (Janina Judickaitė-Kregždutė), Irmina Liškauskaitė (Teklė Pauliukonytė-Smilgutė), Arnoldas Vaznelis (Vytautas Prabulis-Žaibas), Darius Malinauskas (Bronius Saveikis-Klajūnas)

punskas.pl

Lapkričio 14 dieną filmo apie partizanus („Baladė apie Rimvydą ir Žaibą”) kūrybinė grupė iš Punsko dalyvavo filmavimo sesijoje Šlynakiemyje, Pašalčiuose, Trakiškėse bei Punsko skansene.

Filmuojamas buvo, tarp kitko, Dainavos apygardos partizanų informacijos štabo viršininko kapitono Jurgio Krikščiūno-Rimvydo nesėkmingas prasiveržimas į Vakarus. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio karžygiui talkino jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas bei du apsaugos būrio partizanai: Antanas Kvedaravičius-Šeškas ir Bronius Saveikis-Klajūnas.

1949 m. ankstyvą pavasarį geležinę uždangą perėjęs Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas (prasiveržimo metu žuvo keli Lietuvos partizanai, o jis pats buvo sužeistas) slapstėsi Vaičiuliškių ir Ramonų kaimuose. Jį globojo 3 ryšininkės: Teklė Pauliukonytė bei sesės Janina ir Veronika Judickaitės.

Sovietų saugumui jau buvo pavykę perimti pagrindinius partizanų kanalus su Vakarais, infiltruoti vietinius gyventojus, užverbuoti partizanų ryšininkus. Jurgis Krikščiūnas beveik neįtikėtinu būdu ir toliau informavo Vakarus. Jis, šiek tiek apgydęs žaizdas, galėjo arba grįžti į Lietuvą, kur, deja, partizanų judėjimas jau buvo gerokai nuslopintas, arba veržtis į Vakarus, kur jo laukė Juozas Lukša-Skirmantas (Daumantas). Prasiveržimui ruošėsi ilgai ir kruopščiai.

Partizanų kelionė į Vakarus buvo filmuojama pagal Janinos Judickaitės atsiminimus.

„Susitarėm susitikti Podubuvko miške, per kurį važiuoja traukinys iš Trakiškių per Suvalkus į Elką, esančioje stotelėje, – atsiminimuose rašo Janina Judickaitė. – Kai žmonės lips iš traukinio, aš pasirodysiu duryse. Tada partizanai žinos, kuriam vagone esu, ir ateis. Aš jau išvakarėse Suvalkuose nupirkau 4 bilietus (atskirus kietus lapelius), laimei, ne į vietą, o tik į Elką. Įlipus aš jiems turėjau padalinti bilietus. Elke reikėjo persėsti, nes iki traukinio (Vroclavas-Jelenia Gura) buvo dar dvi valandos. Tik tada planavau pirkti iki vietos, padalinti bilietus. Sutarėm sėdėti atskirai, tik kad matytumės.“

Jurgis Krikščiūnas su partizanų palyda ėjo traukinio bėgiais į sutartą vietą. Auštant jiems kelią pastojo ginkluota pasienio milicija.  Įvyko susišaudymas. Lietuvių partizanams pavyko ištrūkti iš apsupties ir grįžti į savo slėptuves.

***

Filme Lietuvos partizanus vaidina: Darius Juodis, Ramūnas Skvireckas, Liutauras Skvireckas, Arūnas Binkulis, Dainius Skvireckas, Tomas Stančiauskas. Pagrindinių filmo herojų – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo vaidmenis atlieka Tomas Senda ir Arnoldas Vaznelis. Jiems talkina Edvinas Krakauskas ir Darius Malinauskas. Partizanų ryšininkių vaidmenis atlieka: Irmina Liškauskaitė (vaidina Teklę Pauliukonytę-Smilgutę) ir Jurgita Stankauskaitė (vaidina Janiną Judickaitę).

 Filmo režisieriai: Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Operatoriai: Sigitas Birgelis, Robertas Vaznelis, Rita Birgelytė. Filmo muziką parengė Andrius Radzukynas iš Kauno.

„Baladė apie Rimvydą ir Žaibą” tai pilno metražo filmas apie partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje 1945-1949 m. Baladė yra dokumentinio pobūdžio su meniniais vaidybos elementais. Ji kuriama nuo 2009 m. savanorystės pagrindais. Pagrindiniai filmavimo darbai eina į pabaigą.

Apie partizaninį judėjimą Lenkijos-Lietuvos pasienyje, partizanus Jurgį Krikščiūną-Rimvydą bei Vytautą Prabulį-Žaibą ir kt. filme pasakoja istorikai (dr. Bronius Makauskas, Darius Juodis), prisiminimais dalinasi buvę partizanai (K. Kubilius-Meška, J. Radzevičius-Spyglys, Jonas Lastauskas ir kt.), ryšininkai bei tų įvykių dalyviai ir liudininkai (Juozas Jakimavičius, Sigitas Valinčius, Natalija Janušauskienė, Pranas Grigutis, Juozas Grigutis, Juozas Sigitas Paransevičius, Kazimieras Baranauskas, Julija Drūtienė, Julija Stoskeliūnaitė-Ustach, Gintautas Marcinkevičius, Valentas Uzdila, Anelė Maksimavičienė, Viktoras Murauskas, Janina Judickaitė-Račiuvienė, Justinas Sajauskas, Juozas Valinčius, Aldona Vilutienė, Vytautas Busilas, Vytautas Prabulis, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Eugenija Sidaravičiūtė ir kt.).

Filmo premjerą planuojama surengti 2016 metais.