Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Kur užkasti 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai?

Kur užkasti 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai?

www.voruta.lt

Kreipimasis

Dėl Lietuvos partizanų palaikų užkasimo vietų nustatymo

Kaunas, 2018-09-11

Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems partizanams, visuomeninių organizacijų nariams bei didžiajai daliai Lietuvos piliečių išlieka labai aktualus klausimas, kur užkasti 1944–1953 m. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadų palaikai. Po 28 Nepriklausomybės metų buvo rasti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikai. Iki šiol nerasti daugumos partizanų vadų, kaip antai, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos posėdyje priimtos Deklaracijos signatarų, LLKS Tarybos narių Aleksandro Grybino-Fausto, Vytauto Gužo-Kardo, Juozo Šibailos-Merainio, Broniaus Liesio-Nakties, Leonardo Grigonio-Užpalio, Petro Bartkaus-Žadgailo palaikai. Taip pat nerasti legendinių partizanų Juozo Lukšos-Daumanto, Antano Kraujelio-Siaubūno ir kitų žymių partizanų palaikai. Lietuvos valstybės garbės reikalas rasti savo tautos didvyrių užkasimo vietas. Žinoma, kad LSSR KGB sistemoje viso sovietmečio laikotarpyje visada bent keli aukščiausi vadai žinodavo, kur yra užkasti partizanų vadų palaikai. Dėl to prašome LR Generalinėje prokuratūroje pradėti tyrimą dėl partizanų vadų palaikų suradimo ir šiam darbui pasitelkti profesionalius ir pilietiškus prokurorus. Taip pat prašome šiuose tyrimuose talkinti VSD. Turbūt realiausias kelias būtų gauti žinias iš buvusio LSSR KGB pirmininko pavaduotojo generolo Henriko Vaigausko (g. 1928 m.), kuris pirmininko pavaduotojo pareigose išdirbo apie 20 metų. Gal jis nurodytų, kur yra užkasti partizanų vadų kūnai. R. Čekutis „Delfi“ 2008 04 02 publikuotame straipsnyje „Duobkasių puota“ nurodo, kad partizanų užkasimo vietos buvo parodytos ir H. Vaigausko broliui, KGB pulkininkui Ričardui Vaigauskui.

Taip pat prašome nustatyti, kas yra dar  gyvi iš LSSR KGB pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų ir juos  apklausti. Tikimės sėkmingų rezultatų šiame tyrime.

 

 

Dr. Raimundas Kaminskas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas

 

DrGvidas Rutkauskas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos  pirmininkas

Dr. Leonas Milčius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

 

Dr. Jonas Koryzna Kauno m. savivaldybės tarybos narys

 

Dr. Aušra Jurevičiūtė Lietuvos Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius pirmininkė

 

Prof. Arimantas Dumčius Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos garbės pirmininkas