Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kunigo Prano Bieliausko tėviškėje

Kunigo Prano Bieliausko tėviškėje

Kunigo Prano Bieliausko tėviškėje

Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius (dešinėje), Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Dalia Vertinskienė (kairėje) su muzikologe Živile Ramoškaite ir kunigo Prano Bieliausko sesers Kandrotienės vaikaičiais Virginijumi ir Gintautu Kandrotais. Autoriaus nuotr.

Algis BARTUSEVIČIUS, Jiezno seniūnas, www.voruta.lt

2018-aisiais buvo minimos Vilnijos krašto lietuvių veikėjo, lietuvių draugijų nario, rašytojo, kunigo Prano Bieliausko 135-osios gimimo metinės, jis gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Slabadoje, Jiezno valsčiuje. Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas yra išleidęs tris kun. Prano Bieliausko dienoraščio dalis – knygas „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas“ (2004), „Vilniaus dienoraštis 1915–1919“ (2010), „Iš Slabados kaimo į Vilniaus katedrą Kunigo P. Bieliausko užrašai 1883–1911 m“ (2013), šio garsaus kunigo atminimo įamžinimu taip pat rūpinasi ir Jiezno miesto (Prienų r.) bendruomenė.

Praėjusių metų rugsėjo 7 d. buvo suorganizuotas renginys, skirtas paminėti šio žymaus kraštiečio 135-ąsias gimimo metines. Šia proga nauja Jiezno miesto gatvė buvo pavadinta Prano Bieliausko vardu, o jo gimtinėje, Slabados kaime, pastatyta atminimo akmuo su kalvio darbo saulute ir informacinis stendas. Pravažiuojančiuosius į Slabadą nukreipia kun. Prano Bieliausko tėviškę žymintys kelio ženklai. Rugsėjo 7-ąją suorganizuotas piligriminis žygis iš Slabados kaimo į Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčią, kurioje vyko gražus renginys.

Piligriminio žygio iš Slabados į Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčią dalyviai

Piligriminio žygio dalyviai Slabadoje, kun. Prano Bieliausko tėviškės sodyboje

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kapelos „Jieznelė“ pasirodymas Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje

Dalyviai prie informacinio stendo kun. Prano Bieliausko tėviškėje, sodybos vietoje

Nuoroda į kun. Prano Bieliausko tėviškę