Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kunigo Prano Bieliausko primicijų šimtmetis

Kunigo Prano Bieliausko primicijų šimtmetis

2011 metų birželio 24 d., sukako 100 metų, kai vienas įžymiausių Vilniaus krašto kunigų Pranas Bieliauskas (1911 m. birželio 24 d.) laikė savo pirmąsias šv. Mišias (primicijas), Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Vorutos skaitytojams jau nebereikia pristatyti kunigo P. Bieliausko – apie jį esame daug kartų rašę, ir ne tik rašę. 2004 m. „Voruta“, padedant šviesios atminties kunigui Valentinui Virvičiui, išleido knygą Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas 1555–1975 ir Vilniaus dienoraštis 1915. XII. 26–1919. XI. 26. Beje, mūsų žurnalistas Vytautas Česnulis yra parengęs išsamią biografija (Kun. P. Bieliausko biografijos netikslumai bei mįslės), kuri taip pat buvo spausdinama Vorutoje (2010 m. gegužės 22d. Nr.10 (700) ir Nr. 11 (701)). Dabar Vorutos redakcijoje eilės laukia nauja kun. P. Bieliausko knyga Iš Slabados kaimo į Vilniaus katedrą /kun. P. Bieliausko užrašai 1883–1911m./. Atrodo, kad šios knygos rankraštis buvo sutvarkytas garbingojo Kašiadorių prelato Stanislovo Kiškio, nes Kaišiadorių vyskupijos kurijoje prelato S. Kiškio fonde yra P. Bieliausko knygos įrištas rankraštinės knygos mašinraštis. Kitą tokią pat rankraštinę knygą turi N. Beržinskienė, gyvenanti prie Jiezno.

Taigi po 100 metų, Vorutos redakcijos prašymu, buvo aukojamos Šv. Mišios Jiezno bažnyčioje už kun. P. Bieliausko išganymą. Gražų pamokslą, skirtą kun. P. Bieliausko biografijai, jo veiklai pasakė kun. Darius Vėlyvis (Palomenės parapijos klebonas). Kadangi buvo Sekminių diena, tai ta proga surengta procesija aplink bažnyčią, o Vorutos redakcija keliems Jiezno gyventojams padovanojo kun. P. Bieliausko knygą Vilniaus dienoraštis 1915. XII. 26–1919. XI. 26. Gimtojo kun. P. Bieliausko Slabados kaimo ir žymės nėra likę.

Birželio 12 d. iš Kauno, į Mišias dėl ligos negalėjo atvažiuoti kun. P. Bieliausko sesers Elžbietos dukra Adelė Mačiuliavičienė, gyvenanti Kaune, bei jos brolis Jonas Kandrotas iš Šiaulių.

Birželio 19 d. Valkininkų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje klebonas Rolandas Valskys aukojo Šv. Mišias už kun. P. Bieliauską. Mišiose dalyvavo kun. P. Bieliausko sesers Adelės Mačiulevičienės sūnus Ramūnas Mačiulevičius su žmona bei Jonas Kandrotas su žmona Monika iš Šiaulių bei sūnūs Virginijus Kondrotas ir Raimundas Kondrotas. Klebonas Rolandas Valskys priminė kun. P. Bieliausko gyvenimo kelią, jo veiklą. Po Šv. Mišių ant kun. P. Bieliausko kapo buvo padėtas gėlių krepšelis, o klebonas Rolandas Valskys padėkojo visiems susirinkusiems už kun. P. Bieliausko atminimo saugojimą.

Vorutos inform.

Voruta.– 2011, rugpj. 20, nr. 16 (730), p. 12.

Naujienos iš interneto