Pagrindinis puslapis Sena Voruta Kunigas K. Vaičionis apie „Vorutą“

Kunigas K. Vaičionis apie „Vorutą“

Aš gaunu po 5 numerius „Vorutos“ laikraščio siuntinius, nort to laikraščio nebuvau užprenumeravęs. Nežinau, kaip, kam ir kur atsilyginti už tą dovaną. Tuos įdomius laikraščius išdalinu parapijos inteligentams.
Taigi, kiek aš esu Jums skolingas?
Labai dėkoju už tas siuntas. Gal atsilyginti per paštą. Tai per daug egzempliorių, o aš nesu toks turtingas, gyvenu iš pensijos.
1997-01-17
Kun. K. Vaičionis, Ceikinių parapijos klebonas