Kun. Valentinas Virvičius

Su giliu skausmu pranešame, kad 2010 m. vasario 16 dieną iš gyvenimo pasitraukė Varėnos parapijos klebonas, dekanas kunigas Valentinas Virvičius.
 
Jau kurį laiką kunigas V. Virvičius skundėsi pablogėjusia sveikata, kreipėsi į gydytojus, gruodį gydėsi ligoninėje, keletą kartų į namus buvo kviečiama greitoji pagalba. Kunigo artimieji, manydami, kad jis serga širdies liga, praėjusį šeštadienį vežė ligonį kardiologo konsultacijai. Gydytojas pacientą atidžiai ištyręs konstatavo, kad sveikatos sutrikimus sukėlė sunki depresijos forma.
 
Kun. V. Virvičiui buvo paskirti derami vaistai, jis nukreiptas tolesniam gydymui pas specialistus. Deja, ilgą šventinį savaitgalį kun. V. Virvičius liko vienas.
 
V. Virvičius buvo jautrus, rūpestingas ir geras kunigas, mylimas žmonių, uoliai jiems tarnavęs. Nuoširdžiai užjaučiame visus, kurie išgyvena dėl jo netikėtos mirties, ir guodžiame juos psalmės žodžiais:
 
Viešpats – švelnus, maloningas,
Neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne visą laiką jis baras,
Neamžinai jis įširdęs.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
Nebaudžia mūsų, kiek verti esam (Ps. 102).
 
Velionis buvo pašarvotas Varėnos bažnyčioje. Ketvirtadienį, vasario 18 d, 9 val. buvo aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Palaidotas Švenčionių rajone, Reškutėnų kapinėse.
 
Nuotraukoje: Kun. V. Virvičius
 
Voruta. – 2010, vas. 20, nr. 4 (694), p. 16.

Naujienos iš interneto