Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Kun. Juozo Zdebskio mirties 30-osios metinės

Kun. Juozo Zdebskio mirties 30-osios metinės

Kunigas Juozas ZDEBSKIS 1929- 1986 m.

 Vatikano radijui iš Vilniaus Renata Žiūkaitė

Vasario 6 d. gausus tikinčiųjų būrys susirinko į Rudaminą paminėti prieš 30 metų žuvusio kunigo Juozo Zdebskio. Sovietinio persekiojimo metais šis kunigas tapo visos Lietuvos bažnyčios tikėjimo kolona. Dievo meilės liepsną jis nešdavo lankydamas sąžinės laisvės kalinius ar sovietinėje armijoje tarnaujančius jaunuolius, daug kartų važiavo į misijas Pavolgyje, Kazachstane ir kitose SSRS vietose. Buvo aktyvus pogrindinės religinės spaudos platintojas. Drauge su kunigais A. Svarinsku, S. Tamkevičiumi, J. Kaunecku įkūrė Tikinčiųjų teisėms ginti komitetą. Sovietinės valdžios buvo nuolat persekiojamas. 1986 m. įtartinomis aplinkybėmis žuvo autoavarijoje.

Šv. Mišiose pamokslą sakęs arkivysk. Sigitas Tamkevičius pabrėžė, kad kunigo Zdebskio gyvenime išsipildė visi  Jėzaus išsakyti palaiminimai. Jis buvo dvasios vargdienis, tyraširdis, visiems gailestingas. Patys mažiausi, kenčiantys – visi patyrė kunigo Juozo globą ir meilę.

Po šv. Mišių tikintieji rinkosi į Lazdijuose surengtą T. Juozo Zdebskio minėjimą, kuriame prisiminimais apie jį dalijosi keletas bendražygių: vysk. J. Kauneckas, kun. R. Grigas, s. B. Žemaitytė.

http://lt.radiovaticana.va/news/2016/02/08/kun_juozo_zdebskio_mirties_30-osios_metin%C4%97s/1206783