Pagrindinis puslapis Uncategorized Krikščioniškos muzikos festivalis ,,Liejas Malonė“ Bezdonyse

Krikščioniškos muzikos festivalis ,,Liejas Malonė“ Bezdonyse

2015 m. gegužės  15 d. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje vyko   Krikščioniškos muzikos festivalis „Liejas Malonė“. Šis  festivalis kasmet surenka vis gausesnį būrį svečių ir dalyvių.  

Festivalio akiratyje – menas, šlovinantis Didįjį Kūrėją ir išaukštinantis žmogaus krikščioniško gyvenimo grožį ir gėrį.

Šis festivalis – tai kelias į savęs ir Dievo pažinimą per meną. Jis skatina jaunimą perkainoti, įvertinti amžinąsias vertybes ir atrasti širdyje tas vertybes ir talentus, kuriuos davė Dievas.

Festivalio  „Liejas Malonė“ dalyviai atliko muzikos kūrinius, atskleidžiančius krikščioniškas vertybes: meilę, viltį ir tikėjimą. Pagal festivalio nuostatus buvo galima pasirinkti įvairių žanrų dainas, giesmes bei šokius.

Mums  labai džiugu, kad tiek daug  jaunų ir talentingų žmonių atvyko į šią šventę. Festivalyje dalyvavo net 14 kolektyvų iš Vilniaus miesto, Vilniaus ir Švenčionių rajonų ugdymo įstaigų. Į festivalį atvyko Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, mūsų mokyklos kuratorė Valentina Kvaraciejienė, Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas  kun. Valentinas Šiuša, Šv. Kazimiero ordino atstovai kartu su Ordino Švietimo ir Mokslo tarnybos vadove, operos soliste Sofija Jonaityte, Bezdonių J. Slovackio vidurinės mokyklos direktorė Veslava Voinič, Nemenčinės Gedimino gimnazijos pavaduotoja ugdymui Daiva Losinskienė ir kitų ugdymo įstaigų vadovai bei mokytojai.

Festivalis prasidėjo Šv. Mišiomis Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos bažnyčioje. Mišias aukojo kun. Arūnas Mitkevičius ir į festivalį atvykęs kun. Valentinas Šiuša.

 Po Mišių Festivalio dalyvius ir svečius  pasveikino kunigas Arūnas Mitkevičius. Daug džiaugsmo visiems suteikė Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso klierikai, atvykę su propedeutinio kurso vadovu V. Šiuša. Klierikai atliko Juro Grincevičiaus giesmę ,,Tegul Tavo ramybė“.

Renginys  prasidėjo mini spektakliu „Nojaus arka“, kurį paruošė Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai.  Bezdonių vaikų darželio vaikai  sušoko šokį ,,Kepurinė“. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos merginos  atliko giesmes lenkų kalba  „Chwalmy Boga“ ir „Pewnego dnia“. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos atstovų atliekamos giesmės ,,Amazing grace“, ,,Būk drąsus, nebijok“ pasiekė kiekvieno klausytojo širdį.  Katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro kolektyvas atliko dvi giesmes: „Įeinu su gyriaus giesme”,  „Dievas gali mus pakeisti“. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos šokių grupė ,,Dalina“ atliko šokį ,,Pinavija“. Vilniaus ,,Vilnies“ pagrindinės mokyklos atstovas Jevgenijus Galkin giedojo savo kūrybos giesmę ,,Šventas Jis“.  VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro auklėtiniai atliko giesmę „Aleliuja“. Prasmingais žodžiais suskambėjo Šeškinės vidurinės mokyklos moksleivių  Auksės Kuklytės ir Radvilės Galvanauskaitės  sukurta daina ,,Kai nėra kančių“. Nemenčinės vaikų muzikos mokyklos merginų kolektyvas  žiūrovus  nustebino savo vokaliniais sugebėjimais, atlikdamas  dainą ,,He is Always Closete yuo“. Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazijos dalyvės pasižymėjo originalumu,  sušokusios šokį ,,Aleliuja“. Nuostabiai pasirodė Vilniaus vaikų socializacijos centro moksleivės, atlikdamos dvi giesmes: ,,Dievo karalystė“  ir  ,,Kristus prisikėlė“. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijos mokinė  Roberta  Pirmaitytė pasirodė, atlikdama dainą ,,Yuo Raise me up“. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos mokiniai pristatė giesmę ,,Ateik“ . Visus dalyvius ir svečius sušildė išskirtinis Julijos Turnienės atliekamas „Ugnies šokis“.

Skambant Festivalio himnui ,,Liejas Malonė“,  scenoje pasirodė visi festivalio dalyviai. Nojus paleido iš rankų baltą balandį,  simbolizuojantį Šventąją Dvasią.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska įteikė Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst padėkos raštą Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinei mokyklai už Krikščioniškos muzikos festivalio „Liejas Malonė“ organizavimą ir krikščioniškų vertybių skiepijimą bendruomenės jaunimui. Taip pat direktorė pradžiugino visą miestelio bendruomenę žinia apie planuojamą mokyklos renovaciją.

Šv. Kazimiero ordino Švietimo ir Mokslo tarnybos vadovė, operos solistė Sofija Jonaitytė dėkojo visiems kolektyvams už puikius pasirodymus ir įteikė Šv. Kazimiero ordino dovanas.

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Baranauskas, apdovanojo visus festivalio dalyvius ir jų vadovus padėkos raštais bei saldžiomis dovanėlėmis.

Visi šventės dalyviai buvo pakviesti Agapei.

Po Agapės festivalio programa tęsėsi. Festivalio svečiai ir dalyviai buvo pakviesti į šventinį koncertą ir ,,Boho“ grupės pasirodymą.

 

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams, kurių  pagalba pavyko organizuoti šį renginį:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai;

UAB „Švytėjimas“ direktoriui Vidmantui Valdui Kazakevičiui;

S. Alistratovos įmonei „Alisvita“;

UAB „Camargo“ direktoriui Mariui Andrijauskui;

UAB „Giandus“;

Bezdonių miestelio seniūnui Michal Jančevski;

VĮ „Magnicificat“ ir VšĮ „Magnicificat vaikams“;

Individualiai gėlių parduotuvei „Remix“;

AB „Gubernija“;

UAB „PakMarkas“ generaliniam direktoriui Virginijui Gumbaragiui;

UAB „Vilnika“;

Ričardui Savickui;

UAB „Vildika“.

Tikybos mokytoja Gražina Pirmaitienė