Pagrindinis puslapis Uncategorized Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas Vienoje pasirašė Lietuvos ir Austrijos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija

Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas Vienoje pasirašė Lietuvos ir Austrijos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija

2012 m. lapkričio 12–13 d. krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas lankėsi Vienoje, (Austrijoje), kurioje atstovaudamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašė Lietuvos ir Austrijos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaugos.

Susitarimas numato Lietuvos ir Austrijos įsipareigojimus užtikrinant įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi arba kuri sukuriama bendradarbiaujant, apsaugą, jame nustatomi įslaptintų sandorių sudarymo reikalavimai, vizitų procedūros, ginčų sprendimo tvarka ir kiti klausimai.

Vienoje viceministras V. Umbrasas susitiko su Austrijos Generalinio štabo viršininku generolu Edmundu Entacheriu (Edmund Entacher) ir Austrijos užsienio reikalų ministerijos atstovais, su kuriais aptarė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metų antrąjį pusmetį prioritetus gynybos srityje, ES bendros saugumo ir gynybos politikos aktualijas, dalyvavimą tarptautinėse operacijose bei bendradarbiavimo su Rytų partneriais klausimus.

Susitikime taip pat buvo aptarti bendradarbiavimą tarp Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir Austrijos Terezės karo akademijos, keičiantis kariūnais ir dėstytojais.

www.kam.lt

Nuotraukoje: V. Umbrasas