Krašto apsaugos ministerijoje – partizanui Juozui Lukšai-Daumantui skirta paroda „Laisvės žvalgas“

Krašto apsaugos ministerijoje – partizanui Juozui Lukšai-Daumantui skirta paroda „Laisvės žvalgas“

Rugpjūčio 4 d., prieš 101-erius metus gimė legendinis partizanas Juozas Lukša. Šia proga Krašto apsaugos ministerija rengiasi pristatyti parodą „Laisvės žvalgas“.

Rugpjūčio 11 d. 11 val. parodą, visus metus keliavusią po Lietuvą ir iki Punsko, bus galima pamatyti KAM Baltojoje salėje. Erdvinės mozaikos formos parodoje dinamiškai sudėlioti nuotraukų ir dokumentų fragmentai, meilės laiškų nuotrupos, žemėlapiai atveria esminius šio Laisvės kovotojo gyvenimo ir kovos momentus.

Kviečiame nepraleisti progos apsilankyti kelių šimtmečių istoriją menančiame Krašto apsaugos ministerijos pastate: įėjimas į Baltąją salę visuomenei bus atvertas iš Benediktinių gatvės nuo 10.30 iki 13.00 val.

Paroda parengta Prienų krašto muziejaus kartu su partneriais ir rėmėjais: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centru, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybe.

Vėliau aplankyti parodą bus galima iki rugpjūčio 18 dienos, iš anksto susitarus el. paštu rsv@kam.lt arba telefonu +37086065685 darbo valandomis.

Juozas Lukša į pasipriešinimo kovas įsitraukė nuo pat Lietuvos okupacijos pradžios. Per pirmąją sovietų okupaciją priklausė studentų rezistencinei grupei, buvo suimtas ir kalintas, prasidėjus SSRS ir Vokietijos karui, išsivadavo. Dalyvavo antinaciniame judėjime, priklausė Lietuvių frontui. 1944 m. prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, kartu su kitais šeimos nariais dalyvavo rezistencinėje kovoje. Priklausė Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinei, buvo pogrindžio laikraščio „Laisvės Žvalgas“ redaktorius, ėjo rinktinės vado pavaduotojo, štabo viršininko, vėliau – Birutės rinktinės vado ir kitas pareigas. Juozas Lukša partizanų vadovybės įsakymu du kartus prasiveržė per sovietų saugomą valstybės sieną, užmezgė ryšius su lietuviais emigracijoje, Vakarams skleidė žinias apie rezistencinę kovą Lietuvoje. 1949 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis paskyrė J. Lukšą savo atstovu užsienyje. 1950 m. desantu grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas LLKS Gynybos pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininku. 1950 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdis J. Lukšai suteikė Laisvės kovos karžygio garbės vardą ir apdovanojo 1-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m. rugsėjo 4 d. dvigubo agento išduotas žuvo miške į pietus nuo Kauno, ties Pabartupio kaimu. Palaikų užkasimo vieta nežinoma iki šiol.

Juozas Lukša konspiracijos tikslais naudojo įvairių slapyvardžių: Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Arminas, Kęstutis, Skrajūnas, Miškinis, Mykolaitis ir kt. Juozo Daumanto slapyvardžiu parašė atsiminimų knygą „Partizanai už geležinės uždangos“.