Pagrindinis puslapis Miestai Trakai KPD direktorė D.Varnaitė neįvykdė pažado pateikti informaciją apie nuo visuomenės nuslėptą Trakų senamiesčio sumažinimą

KPD direktorė D.Varnaitė neįvykdė pažado pateikti informaciją apie nuo visuomenės nuslėptą Trakų senamiesčio sumažinimą

Naglis PUTEIKIS, LR Seimo narys

2017 m. kovo 15 d. Seimo Kultūros komiteto posėdyje svarstant Trakų senamiesčio sumažinimo dėl RIMI parduotuvės statybos vietoje autobusų stoties klausimą Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) direktorė D.Varnaitė viešai žadėjo, kad ji tuoj pateiks visą informaciją apie šį sumažinimą. Ji žadėjo pateikti KPD Pirmosios vertinimo tarybos (vadovas R.Pakalnis) posėdžio, kuriame buvo nuspręsta iš Trakų senamiesčio išimti RIMI parduotuvės statybai reikalingų sklypų teritorijas, protokolą ir garso įrašą. Šių dokumentų prieš mėnesį raštu prašė mokslų daktarė Lina Leparskienė, apsigynusi disertaciją apie Trakų istorinį kraštovaizdį. Deja, iš KPD prašomos informacijos ji negavo, tada aš paprašiau taip pat raštu šios informacijos.

Deja, visiems Seimo Kultūros komiteto nariams girdint duoto pažado D.Varnaitė neįvykdė – ji atsiuntė tik minėtos Vertinimo tarybos protokolo kopiją, oįrašo, kuris pagal teisės aktus yra sudėtinė šio protokolo dalis, neatsiuntė.
Minėtas protokolas yra labai trumpas – pusė A4 lapo, jame nėra nurodyti motyvai, kodėl RIMI ir jos partnerio Dariaus Nedzinsko planuojamų statybos naudai yra mažinamas Trakų senamiestis, nors įstatymas įpareigoja mažinant kultūros vertybės teritoriją pagrįsti tai argumentais, nustatyti, dėl kieno kaltės buvo prarastos vertingosios savybės, apie planuojamą teritorijos mažinimą paskelbti viešai ne trumpiau, nei likus trims mėnesiams iki sprendimo dėl vertybės teritorijos sumažinimo paskelbimo – visa tai nebuvo padaryta.
Maža to, šio posėdžio dalyvių pasakojimu protokole neatsispindi svarbiausi posėdyje aptarti argumentai, kuriuose buvo nurodomos papildomos  – naujai aptiktos vertingosios Trakų senamiesčio savybės, taip pat KPD direktoriaus A.Degučio šios vertinimo tarybos nariams darytas spaudimas RIMI naudai.

Apie tai, kad KPD neteikia nei dr.L.Leparskienei, nei man prašomos informacijos, raštu taip pat informavau ir Kultūros ministeriją, tačiau nei prašomos informacijos, nei jokio kito atsakymo negavau. Spėju, kad KPD-ą RIMI ir D.Nedzinsko naudai Kultūros ministerijoje dangsto kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius, anksčiau dirbęs KPD-e. Apie tai, kad R.Augustinavičius atstovauja ne viešą interesą įskaitant kultūros paveldo interesus, o RIMI ir D.Nedzinsko pelno siekimą kultūros paveldo sąskaita raštu pranešiau kultūros ministrei Lianai Ruokytei Jonsson, prašydamas jį nušalinti nuo Trakų senamiesčio reikalų. Rašte dėl nušalinimo pateikiau faktus – nuorodą į garso įrašą, kuriame R.Augustinavičius D.Nedzinsko akivaizdoje daro spaudimą Trakų nacionalinio parko direktoriui Gintarui Abaravičiui – kad tas neteisėtai, pažeisdamas Trakų senamiesčio specialųjį planą suderintų RIMI pastato statybą. Taip pat kultūros ministrei pacitavau fragmentą el.laiško kuriame D.Nedzinskas nurodo viceministrui R.Augustinavičiui, kad tas kuo greičiau organizuotų Trakų senamiesčio dalies išėmimą iš D.Nedzinsko ir RIMI sklypų, ką R.Augustinavičius klusniai vykdo.

Deja, kultūros ministrė į šį mano prašymą dėl R.Augustinavičiaus neatsako.

KPD direktorė D.Varnaitė, nepateikdama dr.L.Leparskienei ir man minėto įrašo, kuris nėra įslaptintas, pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą. Deja, Seimas iki šiol nėra nustatęs sankcijos už tokį šio įstatymo pažeidimą. Todėl kreipiausi pagalbos į Seimo Antikorupcijos komisiją, kad ji padėtų man gauti tą įrašą ir kad galima būtų tęsti neteisėto Trakų senamiesčio sumažinimo RIMI ir D.Nedzinsko naudai pažeidžiant paveldo interesus parlamentinės kontrolės tyrimą.

Gavęs šį įrašą ir apibendrinęs minėto tyrimo rezultatus, pateiksiu Seimo kultūros komitetui šio tyrimo išvadas.

Bet kokiu atveju galima konstatuoti, kad KPD direktorė D.Varnaitė tyčia slepia informaciją apie aprašomas aplinkybes, o tai darydama pažeidžia įstatymą.

Taip pat nesuprantamas Kultūros ministerijos neveiklumas  – nepadeda gauti prašomos informacijos, nenušalina viceministro R.Augustinavičiaus, neatsako į raštus, todėl prašome Jūsų paraginti Kultūros ministeriją atlikti šiuos veiksmus.

Naujienos iš interneto