Pagrindinis puslapis Istorija Signatarai Donatas Malinauskas Kovo 7 d. bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija

Kovo 7 d. bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija

Kovo 7 d. bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija

Kovo 7 d., šeštadienį, Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius) bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija, renginys prasidės 11.00 val.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija skiriama kultūrininkui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei Lietuvos Respublikos piliečių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės. Šios premijos steigėjai – signataro vaikaitis Tadas ir Jadvyga Stommos, giminaitis Viktoras ir Žiedūna Jenciai.

Nuo 2012-ųjų Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko premiją yra gavę šie kultūros, visuomenės veikėjai: mons. Alfonsas Svarinskas, „Vorutos“ steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius (2012), „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), visuomenininkė, etnologė Nijolė Balčiūnienė (2014), politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Gintaras Songaila (2015), Lietuvos architektūros tyrinėtojas, istorikas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, Lituanistikos katedros profesorius dr. Alvydas Butkus (2017), dr. Vytautas Rubavičius (2018), dailininkas, pedagogas Vytautas Dailidka (2019).

2020-aisiais Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija bus įteikta istorikui, archyvistui, Vasario 16-osios akto signatarų Jono Basanavičiaus, Donato Malinausko, Jono Smilgevičiaus biografijų tyrinėtojui, straipsnių istorijos ir kultūros temomis autoriui Algirdui Grigaravičiui, išleidusiam tris serijos „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai“ knygas (kn. 1 – 2017; kn. 2, 3 – 2019).

Algirdas Grigaravičius gimė 1954 m. birželio 15 d. Druskininkuose. 1972 m. baigė Kauno Komjaunimo vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija) ir įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kuriame 1977 m. įgijo istorijos specialybės magistro laipsnį. 1976 m. gruodį buvo priimtas į darbą Lietuvos centriniame valstybės archyve metodininku, vėliau vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, o nuo 1990 m. archyvistu. 1998 m. sausį pradėjo dirbti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos vyriausiuoju specialistu.

Straipsnius istorijos ir kultūros temomis skelbia nuo 1982 m. „Kultūros baruose“ debiutavo kitais metais su P. Cvirkos laiškų iš Paryžiaus publikacija. Vėliau jo tekstai buvo spausdinami „Gimtajame krašte“, „Vasario 16-ojoje“ ir „Žaltvykslėje“. Nuo 1996 m. A. Grigaravičiaus dėmesio objektu tapo tautininkų srovės genezė ir raida Lietuvoje 1905–1926 m., tačiau monografija tokiu pavadinimu liko nepaskelbta, kai kurie fragmentai spausdinti „Naujojoje Romuvoje“, „Kultūros baruose“ ir kitur. 2005 m. susidomėjęs Jono Basanavičiaus asmenybe, A. Grigaravičius išleido tris knygų serijos dalis: „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. I dalis. Žmogaus dalia“ (2017), „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. II dalis. Žodis ir veiksmas“ (2019), „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai. III dalis. Nuo pirmojo aušrininko iki Patriarcho“ (2019).

Premijos įteikimo išvakarėse, kovo 6 d., penktadienį, už Nepriklausomybės Akto signataro D. Malinausko šeimą, artimuosius bus aukojamos šv. Mišios (pradžia 18.00 val.). Kaip ir pastaruosius kelerius metus šv. Mišias aukos klebonas kunigas Algimantas Gaidukevičius Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Mokyklos g. 2A, Onuškis, Trakų r.). Šios bažnyčios šventoriuje 1993 m. birželio 14 d. buvo perlaidoti tremtyje mirusio signataro D. Malinausko palaikai.

 

Irma STADALNYKAITĖ, „Vorutos“ žurnalo leidybos redaktorė

 

Tel. pasiteirauti: 8 698 17049 (Viktoras Jencius-Butautas), 8 603 11117 (VšĮ „Vorutos“ fondas, Irma Stadalnykaitė)

Naujienos iš interneto